Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Izabela Kozicka-Prus

Izabela Kozicka-Prus
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 19:40

Spotkanie z Radą Dzielnicy Śródmieście

Zgodnie z zapowiedziami, przedstawiciele miasta oraz inwestora zaangażowanego w partnerstwo publiczno – prywatne na Dolnym Mieście spotkali się z Radą Dzielnicy Środmieście. Planowane są kolejne, cykliczne z udziałem mieszkańców. 

Według ustaleń inwestor, firma GGI Dolne Miasto sp. z o. o., udostępni na miejskiej stronie BIP umowę PPP, którą zawarł z miastem - o ten punkt zabiegali radni dzielnicy. Został też wytłumaczony sposób finasowania inwestycji oraz idea PPP. Wartość całego projektu w ramach PPP na Dolnym Mieście szacowana jest na około 277 milionów złotych, to wartość projektu na dzień podpisania umowy, która wzrośnie wskutek podniesienia kosztów robót i usług budowlanych. Składają się na nią zarówno inwestycje publiczne, jak i komercyjne. Wartość nieruchomości w projekcie to 40,3 mln złotych. Dodatkowo inwestor będzie  partycypować w infrastrukturze publicznej na poziomie 18,6 miliona złotych i zapłacić premię 3,2 miliona złotych. Wkład finansowy inwestora w zadania publiczne, co warto podkreślić, wyniesie więc 62,1 miliona złotych i w całości trafi na Dolne Miasto.

Zarówno przedstawiciele miasta, jak i inwestora odpowiadali na pytania reprezentantów mieszkańców Dolnego Miasta. Poruszono kwestię: nowych nasadzeń zieleni, boisk oraz budowy przedszkola, a także rozpoczynającej się wkrótce budowy kompleksu sportowego przy SP nr 65, składającego się z 2 boisk do koszykówki, boisk do piłki ręcznej i piłki siatkowej, a także bieżni prostej i okólnej oraz skoczni z rozbiegiem. Ten cel publiczny zostanie zrealizowany jako priorytetowy na przełomie września i października 2021 r., jeszcze przed rozpoczęciem innych inwestycji prywatnych na terenie Dolnego Miasta. 

Ustalono również, że będą prowadzone kolejne spotkania z udziałem Rady Dzielnicy i samych mieszkańców. Inwestor zadeklarowal także konsultacje z mieszkancami dotyczącą zagospodarowania zieleni na Dolnym Mieście. Spotkanie miało charakter merytoryczny i wskazało na zaangażowanie wszystkich stron w wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.