Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 17:39

Usprawnienie współpracy z Radami Dzielnic

Lepsza współpraca z lokalnymi społecznościami, miejsce konsultacji, wsparcia i opracowania wspólnych rozwiązań. Do końca czerwca powstanie w Gdańsku nowe biuro odpowiedzialne za współpracę i obsługę Rad Dzielnic. Drugim jego zadaniem będzie koordynacja i prowadzeniem spraw zawiązanych z Budżetem Obywatelskim. Zmiany ogłoszono podczas konferencji prasowej.

Głównym zadaniem nowego biura wypracowanie takich narzędzi i form kontaktu, które poszerzą pole współpracy pomiędzy Urzędem i jego jednostkami a Radami oraz ułatwią radnym tzw. pracę w terenie. Biuro skupi w jednym miejscu obsługę Rad, która do tej pory była rozproszona po kilku wydziałach i jednostkach i będzie tzw. pierwszym okienkiem. W tym jednym miejscu będzie można przekazać dokumenty czy uzyskać pomoc w zgłaszanych sprawach dzielnicowych.

- Nasze działanie to odpowiedź na liczne sygnały od przedstawicieli społeczników, aktywistów, bo tak traktuję te 567 osób które pracują w 35 dzielnicach naszego miasta, bo w każdej z dzielnic działa Rada – mówiła podczas konferencji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Dyrektorem nowo powołanego biura została Sylwia Betlej, która pracuje w Urzędzie Miejskim od 2006 roku i do tej pory była kierownikiem Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic.

- Powstanie biura to jest między innymi odpowiedzią na potrzeby i głosy, które spływały do nas chociażby w procesie konsultacji społecznych. To ma także związek z tym, że od 2019 r. znacząco wzrosła wysokość środków finansowych dla dzielnic, o ile w latach 2015 – 2018 była to kwoto około 2 mln rocznie, tak od 2019 r. jest to prawie 7 mln rocznie. Za tym idzie większa liczba zadań, a więc i wniosków do obsługi po stronie urzędu, ale także zaangażowania radnych w różne procesy organizacyjne. Widzimy potrzebę uregulowania współpracy. Państwo radni pracują w terenie, znają mieszkańców dzielnic i ich potrzeby bliżej niż my. My natomiast jesteśmy w urzędzie, pracujemy z procedurami i różnymi przepisami prawa. Poprzez dialog, wymianę spostrzeżeń i współpracę możemy wypracować wspólnie działania z korzyścią dla mieszkańców lokalnych społeczności. Chcemy być wsparciem i stworzyć miejsce, gdzie możemy wspólnie dyskutować różnego rodzaju rozwiązania. Liczę tutaj na współpracę z radnymi dzielnic, na to, że razem wypracujemy te najważniejsze rozwiązania do obszarów, które trzeba usprawnić – mówiła Sylwia Betlej.

W stałym kontakcie z Radami Dzielnic

Prezydent Gdańska podczas konferencji wspomniała także o różnych formach kontaktu, jakie funkcjonują pomiędzy Urzędem a Radami Dzielnic. Są to regularne zebrania zarządów Rad Dzielnic, które z powodu pandemii, nie mogą odbywać się w tradycyjnej formie, ale są  kontynuowane online poprzez aplikację Teams. Prezydent Gdańska od 2019 roku regularnie także spotyka się z przedstawicielami Rad Dzielnic. Początkowo spotkania odbywały się w siedzibach Rad, od 2020 roku spotkania odbywają się w formule spacerów w dzielnicy na świeżym powietrzu. Dotychczas obyło się 12 spotkań, terminarz jednak jest już rozpisany do końca roku. Spotkania z Radami Dzielnic koncertują się na wielu lokalnych tematach, jak remont chodnika, naprawa drogi, poprawa oświetlenia, nie rzadko poruszane są również tematy społeczne dotyczące bardzo indywidulanych sytuacji mieszkańców i mieszkanek danej dzielnicy.

- Ostatnio spotkałam się z radnymi dzielnic Młyniska i Górki Zachodnie. W czerwcu mamy zaplanowane aż 3 spacery w dzielnicach: Kokoszki, Matarnia i Siedlce – zapowiedziała swoje wizyty w dzielnicach Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Propozycja podwyżek diet radnych dzielnic

W konferencji wzięła także udział Beata Dunajewska, miejska radna, przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska, która przedstawiła szczegóły interpelacji dotyczącej podwyżek diet dla radnych dzielnic.

- Zaangażowanie społeczne to nie tylko satysfakcja z działań na rzecz lokalnych społeczności, ale też konkretne wydatki organizacyjne, choćby przejazdy. Dlatego też 25 maja do Rady Miasta wpłynęła interpelacja klubu Wszystko dla Gdańska, by podnieść diety dla funkcyjnych osób z zarządów Rad dzielnic o 50 procent, co – mamy nadzieję – wkrótce nastąpi – mówiła radna Beata Dunajewska.

Po rozpatrzeniu i ewentualnej akceptacji propozycji Przewodniczący Zarządu otrzyma 900 zł (obecnie 600 zł), Zastępca Przewodniczącego Zarządu otrzyma 450 zł (obecnie 300 zł), Przewodniczący Rady otrzyma 450 zł (obecnie 300 zł).