Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Magdalena Kiljan

Magdalena Kiljan
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Data publikacji 15:20

Prace gwarancyjne obiektów inżynierskich na rondzie przy ul. Marynarki Polskiej

Na piątek, 16 kwietnia zaplanowano początek prac gwarancyjnych obiektów inżynierskich na rondzie przy ul. Marynarki Polskiej. Mają one na celu usunięcie powstałych w trakcie eksploatacji rys na ich powierzchniach betonowych. Roboty będą wymagały zmiany organizacji ruchu w obrębie ronda – na al. Płażyńskiego oraz w Tunelu pod Martwą Wisłą. Całość prac planowo ma zostać wykonana do 24 maja.

Zakres prac

Prace gwarancyjne na trzypoziomowym rondzie znajdującym się przy wjeździe do Tunelu pod Martwą Wisłą prowadzone będą łącznie na siedmiu obiektach inżynierskich – dwóch wiaduktach drogowych, dwóch przejściach dla pieszych, dwóch wiaduktach technologicznych oraz wiadukcie tramwajowym. Obiekty te powstały w 2016 roku w ramach zadania inwestycyjnego, jakim było „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu”.

W trakcie cyklicznych przeglądów oceniających stan techniczny obiektów w okresie gwarancji zauważono pojawienie się zarysowań. Rysy czy pęknięcia na konstrukcjach budowlanych, w tym żelbetowych są typowym zjawiskiem.  Ich wystąpienie związane jest z pracą elementów konstrukcji. To naturalna ich cecha i obecność zarysowań jest dopuszczalna.  

Dążąc do poprawy stanu i trwałości obiektów, aby nie dopuszczać do penetracji wody i innych szkodliwych czynników atmosferycznych przez beton oraz żeby zabezpieczyć stal zbrojeniową przed korozją, należy je zabezpieczyć i zamknąć. W ramach gwarancji wykonawca obiektów – firma OHL - usunie powstałe zarysowania. Prace polegać będą na oczyszczeniu powierzchni betonowych, zamknięciu zarysowań, zaszpachlowaniu oraz malowaniu powierzchni.

Zmiany w organizacji ruchu

Prace na obiektach inżynierskich w obrębie ronda przy ul. Marynarki Polskiej będą prowadzone w dwóch etapach, które potrwają łącznie od 16 kwietnia do 24 maja. Każdy z nich będzie wiązał się z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu.

Podczas I etapu prac rura T1 Tunelu pod Martwą Wisłą (w stronę Letnicy) będzie zamknięta. Ruch dwukierunkowy poprowadzony będzie jezdnią rury T2 (w stronę Stogów) na odcinku od łącznika al. Płażyńskiego z ul. Uczniowską do węzła Ku Ujściu. Kierowcy jadący od strony Stogów jadąc rurą T2 „pod prąd” nie będą mieli możliwości bezpośredniego wjazdu na rondo Marynarki Polskiej – będą musieli jechać prosto do al. Hallera, a następnie zawrócić. Uwaga! Dopuszczalna prędkość w Tunelu będzie obniżona do 50 km/h.

II etap remontu obiektów w kierunku Stogów nie zakłada utrudnień w Tunelu pod Martwą Wisłą. Ruch odbywać się będzie obiema rurami. Kierowcy jadący z Brzeźna w kierunku Stogów będą mogli wjechać do Tunelu tylko z poziomu ronda (górą). Niemożliwy będzie wjazd do Tunelu bezpośrednio z al. Płażyńskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Linie 158, 258 zmienią trasę oraz uruchomiona zostanie linia tymczasowa 958. Od piątku, 16 kwietnia do odwołania trwał będzie pierwszy etap robót remontowych na al. Płażyńskiego, pod rondem Mazowieckiego.
Autobusy linii 158 i 258 z kierunku Stogów w stronę Wrzeszcza wyjeżdżając z tunelu nie będą mogły obsłużyć Letnicy, stadionu i AmberExpo. Dla tego rejonu zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa 958.

Linia 158:

  • Trasa i rozkład jazdy  w kierunku Stogów bez zmian.
  • Godziny odjazdów wybranych kursów ze Stogów w kierunku Wrzeszcza zostaną opóźnione o 3-4 minuty.
  • Autobusy ze Stogów jadące do Wrzeszcza nie będą zatrzymywać się na przystankach: „Stadion” 06, „Stadion” 04, „Żaglowa - AmberExpo” 04, „AmberExpo” 01, „Węzeł Harfa” 01.

Linia 258:

  • Trasa i rozkład jazdy  w kierunku Stogów bez zmian.
  • Autobusy ze Stogów w stronę Wrzeszcza nie będą zatrzymywać się na przystanku „Stadion” 06. Godziny odjazdów z pozostałych przystanków nie zmienią się.

Linia 958:

Specjalnie dla mieszkańców Letnicy uruchomiona zostanie tymczasowa linia zastępcza na trasie: Hallera – Płażyńskiego – Stadion – Marynarki Polskiej – Żaglowa – Pokoleń Lechii Gdańsk – Węzeł Harfa – Płażyńskiego – Hallera. Przystankiem końcowym dla wysiadających będzie „Grudziądzka” 03, początkowym „al. Płażyńskiego” 04. Linia ta umożliwi wyjazd z Letnicy i przesiadki przy al. Hallera, na przykład na linie: 124, 148, 158 i 258.

Bilet jednoprzejazdowy          

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, w przypadku wprowadzenia zastępczej komunikacji, bilet na jeden przejazd zachowuje ważność w innym, najbliższym pojeździe zmierzającym w kierunku przystanku końcowego po stałej linii. Zasada ta dotyczy wszystkich przypadków, gdy organizowana jest komunikacja zastępcza lub występuje awaria pojazdu. Na przykład, pasażer, który skasował bilet na jeden przejazd w autobusie linii 958, może kontynuować podróż na tym samym bilecie autobusem linii 158 lub 258 do przystanku końcowego.