Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:12

Stypendia kulturalne miasta Gdańska - wyniki pierwszego naboru 2021

Skomponują dzieła muzyczne, stworzą cykle obrazów czy napiszą powieści. Przyznano stypendia kulturalne dla gdańskich artystów. Na wsparcie miasta mogą liczyć twórcy w takich dziedzinach jak literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr. Do 112 artystek i artystów trafi wsparcie łącznej wartości 1 033 200 zł.

O wsparcie finansowe procesów twórczych mogli ubiegać się gdańscy artyści i twórcy kultury. Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznawane jest osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, mieszkającym i płacącym podatki w Gdańsku. W pierwszym naborze wpłynęło 256 wniosków, z czego 228 było poprawnych pod względem formalnym. Podczas obrad komisja wyłoniła 112 stypendystów. 

Wśród beneficjentów znaleźli się tacy artyści jak: Barbara Piórkowska, Emil Miszk, Julita Wójcik, Dorota Walentynowicz czy Wojciech Boros.

Pełną listę stypendystów można znaleźć na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury. Stypendia wypłacane będą co miesiąc i mogły być przyznane na okres do 6 miesięcy.

Nowością od tej edycji programu stypendialnego było składanie wniosków wyłącznie internetowo, poprzez system Witkac. Od tego roku regulamin programu przewiduje podział naboru wniosków na dwie tury. Drugi nabór będzie trwał do 10 czerwca, a o jego rozpoczęciu poinformujemy osobnym komunikatem.