Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Grafika informująca o możliwości otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Łukasz Iwaszkiewicz
Gdański Urząd Pracy

Data publikacji 11:00

Gdański Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji na własny biznes

Od 1 do 5 marca Gdański Urząd Pracy będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. O wsparcie w kwocie do 30000 zł będą mogły się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w GUP.

Warunki otrzymania dotacji

W najnowszym, marcowym naborze przyznanych zostanie łącznie 150 dotacji na założenie firmy w wysokości do 30 000 zł. O środki te będą się mogły ubiegać zarejestrowane w GUP osoby bezrobotne, w tym:

  • 50 osób które nie ukończyły 30. roku życia. W przypadku bezrobotnych poniżej 25. roku życia dodatkowo wymagany będzie okres zarejestrowania w GUP do 4 miesięcy. Dotacje w tej grupie finansowane będą w ramach programu PO WER.
  • 50 osób, które ukończyły 30. rok życia i należą do przynajmniej jednej z poniższych grup:
    - kobiety,
    - mężczyźni z wykształceniem maksymalnie średnim, mężczyźni w wieku 50 lat i więcej, mężczyźni z orzeczeniem o niepełnosprawności, mężczyźni pozostający bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu. Wsparcie finansowe w tym przypadku realizowane będzie w ramach programu RPO.
  • 50 osób bezrobotnych bez żadnych dodatkowych kryteriów dot. wieku, płci czy stopnia niepełnosprawności. W tej grupie dotacje wypłacane będą ze środków Funduszu Pracy.

Procedura ubiegania się o dotację

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w GUP i zainteresowane uzyskaniem wsparcia, prosimy o składanie wypełnionych dokumentów (wniosek wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) w terminie od 1 do 5 marca 2021 r. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także przypominamy, że dokumenty należy składać po wcześniejszej wizycie u doradcy klienta w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego. Spotkanie takie można umówić mailowo, wysyłając wiadomość na adres beata.rafalska@gup.gdansk.pl.

Załączniki