Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 10:30

Zmiany w rekrutacji do gdańskich żłobków – uzupełnij dane!

Od 1 stycznia w gdańskich żłobkach samorządowych zostały wprowadzone zmiany systemu rekrutacji – przebudowano i dostosowano oprogramowanie elektronicznej listy oczekujących. Zmiany wynikają z uchwały Rady Miasta Gdańska i dotyczą wprowadzenia nowych kryteriów przyjmowania dzieci do żłobków.

Od 4 stycznia 2021 r. wszyscy rodzice (opiekunowie prawni) dzieci oczekujących na miejsce w żłobku, po zalogowaniu się w zgłoszenie dziecka, są zobowiązani uzupełnić dane dotyczące spełnianych kryteriów naboru do żłobków.

Każde dziecko uzyska odpowiednią pozycję na liście oczekujących zgodnie z uzyskaną sumą punktów i datą rejestracji w systemie. Pozycja na liście oczekujących będzie widoczna jak tylko zostaną uzupełnione przez rodziców wszystkie dane i kolejka ustabilizuje się.

Z uwagi na konieczność aktualizacji kryteriów, pozycja na liście oczekujących może ulegać zmianom.

Nowy system punktacji

Z uchwałą można zapoznać się w BIP Miasta Gdańska w zakładce „Prawo lokalne”, a to liczba punktów przyznawanych obecnie za poszczególne kryteria przyjmowania dzieci do żłobków w Gdańsku:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

1

Dziecko niepełnosprawne

20

2

Dziecko z rodziny wielodzietnej

20

3

Dziecko zaszczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok kalendarzowy, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia albo dziecko, w stosunku do którego długotrwale odroczono obowiązek wykonania szczepień ochronnych

20

4

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, studiują lub uczą się w systemie dziennym

15

5

Dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców jest niepełnosprawny

10

6

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Żłobka wchodzącego w skład Zespołu

10

7

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje, studiuje lub uczy się w systemie dziennym

5

8

Dziecko rekomendowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

5

Masz wątpliwości? Zadzwoń lub napisz

W razie pytań lub wątpliwości związanych z nowymi kryteriami, zapraszamy do kontaktu z działem merytorycznym (rekrutacja) pod adresem e-mail rekrutacja@zlobki.gda.pl lub pod numerem telefonu 58 301 11 51.

W tym roku miasto przygotowało dla maluchów 1088 miejsc w 13 żłobkach.

 

Na zdjęciu: Żłobek Dzwoneczek, fot. Jerzy Pinkas