Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Daniel Stenzel

Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:01

Samorządowcy zrzeszeni w stowarzyszeniu Samorządy dla Polski zwracają się z apelem do premiera Morawieckiego

Postulaty wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i radnych w sprawie walki z Covidem zostały przedstawione dzisiaj na spotkaniu online premiera Morawieckiego z prezydentami największych miast.

Najważniejsze sprawy, według samorządowców, które znalazły się w apelu to:
szeroka diagnostyka zakażeń covid-19, zwiększenie bazy miejsc szpitalnych dla pacjentów covid+ bez dalszego ograniczania dostępu do opieki dla pacjentów z negatywnym wynikiem covid-19, rozbudowa bazy izolatoriów, wsparcie transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego, finansowanie świadczeń zdrowotnych związanych z covid-19, wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i działania prospołeczne.

Poniżej pełna treść listu

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów

Apel ws. koniecznych działań w obszarze ochrony zdrowia

Szanowny Panie Premierze,

Sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo poważna, w szybkim tempie przybywa osób, u których zdiagnozowano zakażenie wirusem SARS-CoV-2 przekraczając 20 000 dziennie, a co najbardziej niepokojące, codziennie do szpitali trafia około 500 - 1000 osób, a około 50 - 100 wymaga podłączenia do respiratora. Sytuacja ta powoduje, że dostępność do opieki zdrowotnej jest coraz bardziej utrudniona, zarówno dla pacjentów z COVID-19, jak i chorych z innymi schorzeniami.

Panie Premierze, opierając się na różnych modelach rozwoju epidemii oraz doświadczeniach innych krajów, w imieniu samorządowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Samorządy dla Polski oraz w Ruchu Wspólna Polska, wnioskujemy o podjęcie natychmiastowych działań które pozwolą na zapewnienie podstawowych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w tej trudnej sytuacji. Zwracamy uwagę, że samorządy gminne i powiatowe podejmują na miarę swoich możliwości liczne „koła ratunkowe” w obszarach wsparcia służby zdrowia i służb sanitarnych. Jednak bez rozwiązań systemowych na poziomie rządu, nie uda się wyhamować eskalującej epidemii.
W opinii ekspertów i naszego środowiska, konieczne są m.in. następujące rozwiązania:

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ COVID-19

 1. Zwiększenie dostępu do diagnostyki molekularnej poprzez wsparcie i ułatwienie procedur rejestracji dodatkowych punktów pobrań wymazów w dużych miastach i w mniejszych miejscowościach. Obecnie procedura rejestracji de novo zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego punkt wymazowy w urzędach wojewódzkich może trwać nawet miesiąc i napotyka na liczne utrudnienia biurokratyczne.
 2. Szerokie rozpowszechnienie i objęcie finansowaniem NFZ zwalidowanych szybkich testów antygenowych w kierunku COVID-19 dla podmiotów leczniczych, zarówno w szpitalach jak i POZ/AOS, z określeniem jasnych wskazań do ich stosowania. Określenie wytycznych dla bezpłatnego przesiewowego testowania na obecność SARS-CoV-2 dla pracowników medycznych i DPS oraz personelu pomocniczego i służb wspomagających opiekę medyczną.
 3. Wprowadzenie pilnych zmian w systemach informatycznych służących gromadzeniu danych o zakażonych COVID-19 (EWP, IKR) celem uwzględnienia nowych metod diagnostycznych (w tym testów antygenowych).
 4. Przywrócenie testowania osób kończących kwarantannę, która obecnie trwa 10 dni tj. krócej niż okres wylęgania COVID-19 albo wydłużenie kwarantanny do 14 dni.

ZWIĘKSZENIE BAZY MIEJSC SZPITALNYCH DLA PACJENTÓW COVID+ BEZ DALSZEGO OGRANICZANIA DOSTĘPU DO OPIEKI DLA PACJENTÓW BEZ COVID

 1. Wprowadzenie „systemu koniecznej opieki medycznej” we współpracy rządu i samorządu przy obsłudze i budowie modułowych szpitali jednoimiennych funkcjonujących jako oddziały szpitali wojewódzkich lub miejskich, szczególnie dla mieszkańców powiatów nieposiadających opieki szpitalnej. Tam, gdzie to możliwe, należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę sanatoryjną.
 2. Usprawnienie bezpośredniej komunikacji na poziomie wojewodowie – samorządy – szpitale, obejmujące m.in. tworzenie nowych łóżek dla pacjentów z COVID-19 oraz koordynację pracy ratowników medycznych, a także funkcjonowanie efektywnego systemu informacji o dostępności miejsc w szpitalach.
 3. Stworzenie centrum zarządzania informacją o wolnych łóżkach covidowych i miejscach respiratorowych w szpitalach w czasie rzeczywistym a także miejsc dla pacjentów bez COVID-19.
 4. Zapewnienie na poziomie centralnym ciągłości dostaw tlenu dla szpitali w całym kraju.
 5. Zmniejszenie do niezbędnego minimum procedur biurokratycznych i raportowania dla wielu różnych szczebli władz, szczególnie w POZ i szpitalach, co pozwoli lekarzom i pielęgniarkom na poświęcenie większej ilości czasu pacjentom.

ROZBUDOWA BAZY IZOLATORIÓW

 1. Przyspieszenie tworzenia i zwiększenie finansowania izolatoriów dla osób, którym zlecono izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka, nie powinny w nim przebywać, jak również dla pacjentów opuszczających szpitale wymagających kontynuacji opieki medycznej na podstawowym poziomie.1
 2. Określenie wskazań do skierowania do izolatoriów.
 3. Stworzenie w izolatoriach dedykowanych miejsc o podwyższonym standardzie opieki dla osób niesamodzielnych i uwzględnienie tego w systemie finansowania izolatoriów przez NFZ.

WSPARCIE TRANSPORTU SANITARNEGO I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 1. Wzmocnienie cywilnego transportu poprzez służby mundurowe.
 2. Usprawnienie koordynacji transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego celem jak najszybszego przekazywania pacjentów do szpitali.

FINASOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZWIĄZANYCH Z COVID-19

 1. Zapewnienie płynnego finansowania szpitali i zmiana sposobu wyliczania kosztów opieki nad pacjentami COVID-19, z uwzględnieniem realnych kosztów leczenia tych pacjentów na wszystkich oddziałach, nie tylko covidowych oraz SOR.
 2. Wzmocnienie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie miast i gmin poprzez zwiększenie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

WZMOCNIENIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

 1. Wzmocnienie kadrowe i teleinformatyczne Powiatowych i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
 2. Wprowadzenie jako rozwiązania systemowego na czas epidemii przekazywania informacji o kwarantannie/izolacji z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych do samorządów gminnych/powiatowych.

DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE

 1. Kampania informacyjna dla społeczeństwa o chorobie, objawach, zasadach postępowania w ramach samopomocy, wskazaniach do hospitalizacji.
 2. Pilną organizację systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych zakażonych COVID-19. Osoby te wymagają codziennej opieki i wsparcia w czynnościach życiowych (karmienie, przewijanie podanie leków, etc.). Nie mogą przebywać w izolacji domowej bez stałej opieki z zewnątrz, nie mają także odpowiednich warunków w izolatoriach.
 3. Przywrócenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców lub opiekunów dzieci młodszych (do III klasy włącznie) w momencie przejścia na naukę zdalną. Przekazanie samodzielnych uprawnień decyzyjnych ws. nauki zdalnej dyrektorom placówek oświatowych i opiekuńczych.2
 4. Przywrócenie 100% zasiłku chorobowego dla osób w okresie kwarantanny.

Deklarujemy wsparcie współpracujących z nami ekspertów w opracowaniu szczegółowych rozwiązań merytorycznych.

Jednocześnie wyrażamy nasze zaniepokojenie i protest w związku z postępującą likwidacją kolejnych łóżek, m. in.: kardiologicznych, ginekologicznych, położniczych czy onkologicznych. „Wrzucanie” po kilkadziesiąt łóżek „covidowych” do każdego szpitala zwiększa zagrożenie wyłączenia całych jednostek opieki szpitalnej ze standardowego funkcjonowania.
Uważamy, że wprowadzenie w życie przedstawionych powyżej propozycji jest niezbędne dla przeciwdziałania dalszemu rozwojowi epidemii, a co za tym idzie przeciwdziałania nieuchronnej zapaści służby zdrowia. Proponowane działania pozwolą również, poprzez zwiększony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, zabezpieczyć mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego, które reprezentujemy, przed dramatycznymi często konsekwencjami zdrowotnymi zarażenia SARS-CoV-2, jak również opóźnieniem opieki medycznej w przypadku innych schorzeń.

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski Ruch Wspólna Polska

podpisali:

 1. Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy, Ruch Wspólna Polska
 2. Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu, prezes Stowarzyszenia Samorządy dla Polski
 3. Dorota Zmarzlak, Wójt Izabelina, członek zarządu Stowarzyszenia Samorządy dla Polski
 4. Artur Kozioł, Burmistrz Wieliczki, członek zarządu Stowarzyszenia Samorządy dla Polski
 5. Mirosław Lech, Wójt Korycina, członek zarządu Stowarzyszenia Samorządy dla Polski
 6. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku, członek zarządu Stowarzyszenia Samorządy dla Polski
 7. Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska
 8. Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
 9. Hanna Pruchniewska, Burmistrz Pucka
 10. Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy
 11. Magdalena Czarzyńska- Jachim , Wiceprezydent Sopotu
 12. Sylwia Biankowska, Wiceburmistrz Kartuz
 13. Anna Mieczkowska, Prezydent Kołobrzegu
 14. Beata Klimek, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
 15. Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Opola
 16. Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca
 17. Rafał Adamczyk, Burmistrz Sławkowa
 18. Krzysztof Swat, burmistrz Krynicy Morskiej
 19. Grzegorz Podlejski, Wójt Mierzęcic
 20. Zbigniew Szaleniec, Burmistrz Czeladzi
 21. Emilian Bera, Burmistrz Jawora
 22. Paweł Jagasek, Burmistrz Kożuchowa
 23. Jarosław Klimaszewski, Burmistrz Bielska-Białej
 24. Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika
 25. Tomasz Sielicki, Burmistrz Świebodzina
 26. Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha
 27. Zdzisław Banaś, Burmistrz Siewierza
 28. Konrad Antkowiak, Burmistrz Wschowy
 29. Mieczysław Gołuński, Burmistrz Kartuz
 30. Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi
 31. Mirosław Wądołowski, Burmistrz Helu
 32. Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina
 33. Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Cieszyna
 34. Marek Materek, Prezydent Starachowic
 35. Marek Cebula, Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 36. Anna Synowiec, radna województwa lubuskiego
 37. Anna Michalczuk, wicestarosta żagański
 38. Tomasz Szczerba, Burmistrz Wojkowic
 39. Jarosław Białk, starosta pucki
 40. Rafał Konon, wicestarosta słupski
 41. Stanisław Piechula, Burmistrz Mikołowa
 42. Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Sopotu
 43. Paweł Lichtański, Burmistrz Iłowej
 44. Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa