Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:15

Pomoc finansowa na integracje komunikacji publicznej

Gdańsk udzieli pomocy finansowej w wysokości 4 mln zł Województwu Pomorskiemu. Środki te zostaną przeznaczone na dalszą organizację publicznego transportu kolejowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w granicach Gdańska. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni przegłosowali uchwałę w sprawie dotacji na rok 2021. Podobne wsparcie zostało udzielone już w tym roku, dzięki czemu pasażerowie podróżujący po Gdańsku, posługujący się biletem okresowym mogli korzystać nie tylko z autobusów i tramwajów, ale też z kolejek SKM, PKM oraz POLREGIO.  

Podczas październikowej sesji Rady Miasta Gdańska przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu Pomorskiemu. Zgodnie z zapisami uchwały, pomoc finansowa zostanie udzielona będzie na rok 2021, w formie dotacji celowej w kwocie 4 mln. zł. Szczegółowe warunki pomocy zostaną określone w umowie.  

 Integracja transportu publicznego 

Działania, które zostały podjęte w ostatnich miesiącach znacznie ułatwiły mieszkańcom Gdańska, korzystającym z biletów okresowych i posiadającym aktywną Kartę Mieszkańca poruszanie się komunikacją miejską i koleją w obrębie Gdańska. Pierwszym krokiem do integracji komunikacji publicznej było wprowadzenie, od 1 kwietnia 2020 wspólnego biletu dla mieszkańców Gdańska. Ta inicjatywa to to efekt porozumienia pomiędzy władzami Gdańska a Urzędem Marszałkowskim. Podpisano umowę dotacyjną, w której Gmina Miasta Gdańska zobowiązała się do przekazania Województwu Pomorskiemu pomocy finansowej w kwocie 6 mln. zł. Te środki pokrywają koszty przejazdów koleją przez mieszkańców Gdańska, którzy posługują się biletem okresowym. Pomorskie działania zostały docenione zarówno przez mieszkańców Gdańska, jak i przez kapitułę Pomorskich Sztormów - nagród, które Gazeta Wyborcza Trójmiasto przyznaje co roku wyróżniającym się wydarzeniom i osobom w dziedzinach sportu, kultury i biznesu. Władze Gdańska i województwa za wspólny bilet otrzymały Medal Karty Trójmiasta. To nagroda specjalna GW promująca działania integrujące Trójmiasto.  

Wsparcie również w przyszłym roku  

Wspólny bilet na terenie Gdańska to ważny krok prowadzący do integracji transportu publicznego na obszarze całej Metropolii. Takie rozwiązanie oznacza oszczędność pieniędzy i czasu, a także nieporównywalnie większą elastyczność podczas przemieszczania się po Gdańsku. 

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w 2021 roku należy nadal wspierać działania Województwa Pomorskiego w zakresie organizacji kolejowego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w obszarze granic administracyjnych Gdańska. Dlatego władze miasta przygotowały projekt uchwały, zgodnie z którą, na tan cel zostanie przekazane z budżetu miasta wsparcie w wysokości 4 mln. zł. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.