Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:16

W czwartek zdalna sesja Rady Miasta

W środę 28 października o godz. 10.00 na stronie www.gdansk.pl odbędzie się wideoczat z radnymi, natomiast w czwartek 29 października o godz. 9.00 rozpocznie się zdalna sesja Rady Miasta Gdańska – także transmitowana przez portal.

W środowym wideoczacie gośćmi Marka Wałuszko będą Beata Dunajewska – przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska oraz przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Śpiewak-Dowbór. Rozmowa dotyczyć będzie najważniejszych tematów i projektów uchwał, które pojawią się podczas sesji.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z uwagi na zagrożenie COVID-19. Radni obradować będą przy użyciu aplikacji Teams. Transmisja sesji na żywo na portalu www.gdansk.pl.

- W sytuacji, kiedy sesja odbywa się zdalnie, dziennikarzy prosimy o przesyłanie pytań drogą mailową do Biura Rady lub bezpośrednio do radnych – mówi Wioletta Krewniak, dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska. – Adresy e-mailowe radnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta Gdańska

Na październikową sesję przygotowano projekty uchwał dotyczące m.in.:

  • przesunięć środków wynikających z oszczędności, np. w wydatkach bieżących, na walkę z COVID-19;
  • planów zagospodarowania przestrzennego Barniewic północno-zachodnich II i Rudników na południe od ulicy Litewskiej;
  • wzniesienia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego
  • programów profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii
  • apelu w sprawie podjęcia nadzwyczajnych działań na rzecz bezpiecznego poruszania się po Gdańsku w czasie pandemii COVID-19 złożonym w ramach inicjatywy obywatelskiej.

Porządek obrad wraz z linkami do projektów druków w załączeniu.