Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 09:09

Cztery lata działań na rzecz równego traktowania

Działali na polu polityki równościowej w naszym mieście od 2016 roku. Łącznie mają ponad 200 lat doświadczenia zawodowego pracy na rzecz wspólnego dobra. Pomogli zbudować pierwszy w Polsce Model na Rzecz Równego Traktowania. We wrześniu skończyła się pierwsza kadencja Rady ds. Równego Traktowania. Swoje działania rada podsumowała podczas spotkania z prezydent Dulkiewicz.

- Życie podpowiada nam tyle zadań i odpowiedzialności, które spadają na samorządy. W Gdańsku chcemy mówić o prawach każdego człowieka. Od początku działania rady zrobiliście wiele, działania, które podejmujemy profesjonalizują się. Udało nam się wiele, ale to, co widzimy dzisiaj na ulicach naszych miast pokazuje jak wiele jeszcze jest do zrobienia – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, podczas spotkania z osobami, wchodzącymi w skład Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania.

Z końcem września 2020 roku zakończyła się pierwsza kadencja Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Rada została powołana na początku 2016 roku. Jej powołanie było działaniem innowacyjnym i wyjątkowym na skalę kraju. Przypomnijmy, że Rada jest ciałem kolegialnym, składającym się z dziewiętnastu osób. W jej skład wchodzą osoby pracujące na uczelniach wyższych na Pomorzu, w organizacjach pozarządowych i instytucjach miejskich, specjalizujących się w przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

W radzie wszyscy wolontariacko służą swoją wiedzą i doświadczeniem. Główną rolą rady, zgodnie z regulaminem jej działania, jest doradzanie i konsultowanie z władzami Gdańska inicjatyw, działań, dokumentów prawnych dotyczących równości, antydyskryminacji, czy grup wykluczonych, monitorowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji w mieście oraz formułowanie rekomendacji i stanowisk z nimi związanych. Oprócz działalności doradczej istnieje również możliwość zgłaszania i realizowania własnych inicjatyw. Przykładem takiej inicjatywy był Model na rzecz Równego Traktowania.

- Model na rzecz Równego Traktowania to nasz najważniejszy sukces. Przy jego powstaniu pracowało 190 osób. To tysiące godzin pracy ekspertek i ekspertów. Nasz model był pierwszym modelem w Polsce. Stał się wyznacznikiem dla innych samorządów jak działać na polu polityki równościowej – podkreślała podczas spotkania Anna Strzałkowska, przewodnicząca rady pierwszej kadencji.

Podczas trwającej 4 lata kadencji, rada zainicjowała przyznawanie Gdańskiej Nagrody Równości, wyróżniającej osoby o wybitnych zasługach w dziedzinie praw człowieka w Gdańsku. Rada zasiadała w Kapitule Nagrody oraz współorganizowała i prowadziła coroczne gale. Dzieliła się wiedzą z innymi miastami w Polsce, w jaki sposób tworzyć lokalne polityki równościowe (w tym z Krakowem, Szczecinem, Poznaniem, Bydgoszczą, Warszawą). W codziennej pracy jej członkowie i członkinie angażowali się w wiele inicjatyw wsparcia osób najuboższych i wykluczonych społecznie, w tym w przyjęcie pierwszej w Polsce Karty Praw Osób Bezdomnych, w realizację projektu Najpierw Mieszkanie czy realizację projektów wsparcia dla społeczności romskiej w Gdańsku. Monitorowała publiczne akty dyskryminacji i mowy nienawiści. Na podstawie zgłoszeń o naruszeniach od mieszkańców i mieszkanek zajmowała stanowiska i oświadczenia. Wydane przez nią stanowiska dotyczyły zwrócenia uwagi na przejawy dyskryminacji, homofobii, rasizmu czy mowy nienawiści. Ponadto, wyjaśniała, co stoi za poszczególnymi rekomendacjami Modelu.

Do końca listopada zostanie uformowana Gdańska Rada ds. Równego Traktowania drugiej kadencji, Z założenia będzie mniej liczna (do maksymalnie 12 osób). Jednak obok stałych członków i członkiń będą do niej w razie potrzeby zapraszani stali goście lub zewnętrzni eksperci.