Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Plansza opisująca na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy. Na górze, z lewej strony herb Gdańska, obok którego napis #Gdańsk pomaga. Poniżej informacja, że w listopadzie czynsze w lokalach miejskich dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej i innych za 1 zł. Wszystko umieszczone jest na białym tle, pod którym prześwitują gdańskie kamieniczki.

Aleksandra Strug
Gdańskie Nieruchomości

Data publikacji 20:14

Gdańsk ponownie pomaga przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii

Od piątku, 23 października w związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z pandemią wielu przedsiębiorców musiało ograniczyć swoją działalność. Ograniczenia w dużym stopniu dotykają branży gastronomicznej. Z myślą o nich i o innych branżach dotkniętych skutkami pandemii miasto Gdańsk po raz kolejny uruchomiło pakiet wsparcia. Zaproponowana pomoc dotyczy ulg w płatności czynszu za najem lokali.

Pomoc dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy poniosą straty w wyniku wprowadzonych obostrzeń. W pierwszej kolejności wnioskować mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w branży wymienionej w rozporządzeniu. Mogą oni liczyć na obniżenie czynszu za najem lokalu za listopad 2020 r. do 1 zł. Pozostali przedsiębiorcy mogą o pomoc wnioskować w grudniu, a wysokość zniżki za czynsz uzależniona jest od tego jak dużą stratę poniosą w swej działalności w listopadzie.

Wsparcie dla przedsiębiorców
Na obniżkę za czynsz, w ramach wsparcia miasta mogą również liczyć przedsiębiorcy, których działalność nie została ograniczona rozporządzeniem. Wysokość zniżki uzależniona będzie od tego jak bardzo spadły obroty w prowadzonej przez nich działalności.

  • Jeśli wykażą spadek obrotów między 30 a 60 % będzie im przysługiwała ulga w wysokości 50 % czynszu najmu za m-c grudzień 2020 r.
  • Przedsiębiorcy, którzy wykażą spadek obrotów wyższy niż 60 % mogą liczyć na obniżkę czynszu do 1 zł za m-c grudzień 2020 r.
  • Wnioski rozpatrywane będą indywidualnie, a możliwość udzielenia ulgi oraz jej wysokość zależna będzie od % wysokości spadku obrotów w stosunku do listopada 2019 r.

Dotychczasowe wsparcie
Gdańsk wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, których działalność z uwagi na zagrożenie epidemią SARS- CoV-2 została ograniczona, wdrożyło pakiet pomocowy już na początku pandemii. W ramach Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców wprowadzono m.in. ulgę w płatności czynszu w lokalach użytkowych Gminy Miasta Gdańska na 2 miesiące (kwiecień i maj 2020 r. obniżka do 1 zł za lokal) oraz możliwość odroczenia obowiązku płatności za kolejne 2 miesiące (marzec i czerwiec 2020 r.). Wsparcie otrzymało wówczas kilkuset przedsiębiorców. Ponadto Gdańskie Nieruchomości od kwietnia tego roku ogłaszają na uproszczonych zasadach postępowania na remonty kilkudziesięciu lokali. Jest to również forma wsparcia umożliwiających startowanie w procedurach również małym, rodzinnym firmom.