Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:42

Rekord zgłoszeń do Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku

Budżet Obywatelski 2021 wkroczył w kolejny etap - zakończył się proces weryfikacji wniosków. Będzie można oddawać głosy na 356 inicjatyw. Po raz pierwszy wyodrębnione zostały także działania w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. To rekordowa edycja pod względem liczby zgłoszeń - w tym roku zgłoszono ponad 600 projektów.

Weryfikacja wniosków w ósmej edycji BO zakończyła się 23 października. Z różnych przyczyn, nie wszystkie zgłoszenia mogły zostać zakwalifikowane. Do decyzji mieszkańców zostanie przedstawionych 356 propozycji i pomysłów zmian i inwestycji w przestrzeni miejskiej. Pula środków do wykorzystania wynosi 18 428 001 zł.

Staranna selekcja

W trakcie weryfikacji cześć projektów została wycofana przez samych wnioskodawców, np. poprzez połączenie z innym. Część wniosków nie spełniała podstawowych zasad zgłoszenia i została już na samym początku odrzucona z uwagi na brak wersji papierowej wniosku wraz z podpisem mieszkańca popierającego wniosek. Weryfikacja wszystkich zgłoszeń trwała ponad trzy miesiące. - mówi Sylwia Betlej Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Z powodu braku wersji papierowej wniosku lub z uwagi na teren niegminny zgłoszenia formalnie odrzucono 139 projektów. 124 projektów odrzucono w trakcie weryfikacji. Każdy wniosek był starannie analizowany przez komisję.

Podczas weryfikacji najczęstsze przyczyny ocen negatywnych to m.in.: sprzeczność z programami i strategami Miasta, czyli kolizja z planowanymi lub realizowanymi zadaniami; koszt projektu nie mieści się w przewidywanych kosztach dzielnicowych, projekt planowany na terenach przy wspólnotach, które nie wydzierżawiły lub wykupiły terenu przylegającego do budynków. Warto dodać, że są wśród projektów przyjętych do głosowania takie, które początkowo były odrzucone, a jednak dzięki odwołaniu wnioskodawcy po spotkaniach z Zespołem Konsultacyjnym takie projekty udawało się ocenić pozytywnie - dodaje Sylwia Betlej.

Zielony Budżet Obywatelski!
Ta edycja jest wyjątkowa, po raz pierwszy gdańszczanki i gdańszczanie zgłosili aż 138 projektów w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Do głosowania przeszło 98 zielonych inicjatyw. Pula ZBO to 3 960 000 zł z całej puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski 2021.Dzięki temu w Gdańsku powstanie jeszcze więcej atrakcyjnych terenów zielonych i miejsc przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji.

Zarówno zaakceptowane, jak i odrzucone projekty można przejrzeć na stronie Budżetu Obywatelskiego. 

Głosowanie
Projekty, które przeszły weryfikację formalną, będą poddane pod głosowanie w terminie 16-30 listopada 2020 r. Głosowanie będzie odbywać się on-line poprzez stronę www.gdansk.pl

Aby zagłosować wystarczy podać takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, numer PESEL i imię ojca (nowość) lub indywidualny numer Karty Mieszkańca. Zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego 2021 zostaną wyłonione do 7 grudnia 2020 r.

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, także dzieci i młodzież. Mogą być to osobe zameldowane stale lub czasowo w naszym mieście, osoby dopisane w Gdańsku do spisu wyborców lub posiadające Kartę Mieszkańca. 

BO 2020
W ubiegłym roku w Budżecie Obywatelskim 2020 zgłoszono 563 projekty, w tym pod głosowanie przeszło 331. Do realizacji zostało wybranych 75 projektów.

Zwyciężyły projekty dotyczące inwestycji drogowych, bezpieczeństwa na drogach oraz wypoczynku na świeżym powietrzu, sportu i rekreacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pomysły zagospodarowania przestrzeni publicznej: tworzenie nowoczesnej, małej architektury oraz atrakcyjne zagospodarowanie terenów zielonych.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2021

  • 08.06.2020 r. - 05.07.2020 r. - przyjmowanie projektów
  • do 15 października 2020 r. - ocena projektów
  • do 30 października 2020 r. - losowanie numerów projektów
  • 16 - 30 listopada 2020 r. - głosowanie
  • do 7 grudnia 2020 r. - informacja o wygranych projektach