Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Olimpia Schneider

Olimpia Schneider
Urząd Miejski w Gdańsku

olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
58 323 63 05
693 380 082

Data publikacji 15:07

Raport 2020 - edukacja i polityka społeczna

Dwie nowe szkoły, więcej miejsc dla dzieciaków w przedszkolach i żłobkach. Nowe boiska przyszkolne i remonty basenów. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gdańskich szkołach i przedszkolach. Troska o zdrowie oraz wsparcie gdańszczanek i gdańszczan w wielu wymiarach polityki społecznej. - Innowacja, współpraca i Gdańsk, który nie wyklucza nikogo, to właśnie Gdańsk naszych marzeń - prezydent Aleksandra Dulkiewicz podsumowała 2 lata kadencji.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 października Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska wraz ze współpracownikami z zakresu edukacji i polityki społecznej opowiedziała, co zostało wykonane przez 2 lata w tym obszarze. Co z programu wyborczego udało się zrealizować i jakie są plany na kolejne 3 lata kadencji.

 - Mottem, które nam przyświeca w codziennej pracy są trzy rzeczy: innowacja, współpraca i budowanie miasta, które nikogo nie wyklucza – mówiła prezydent Dulkiewicz. - Innowację rozumiemy nie tylko poprzez doposażanie szkół w jakże ważne komputery i tablety, ale także jako innowacje w polityce społecznej związane z nowoczesnym podejściem do edukacji. Druga wartość to szeroko rozumiana współpraca. Dotyczy ona różnych obszarów życia i różnych podmiotów czy organizacji pozarządowych. Także społeczność szkolną widzimy jako wspólnotę. Tam współpraca dotyczy nie tylko nauczycieli czy pracowników, ale także rodziców uczniów, którzy wspólnie mogą wypracowywać rozwiązania. Trzecia, niesamowicie ważna i coraz trudniejsza w publicznej debacie wartość, to budowa społeczeństwa włączającego, inkluzyjnego, tego które nie wyklucza. Pracujemy nad tym, aby w Gdańsku było miejsca dla każdego, nie tylko w sferze edukacji i polityki społecznej, ale także innych obszarach, o których mowa będzie na kolejnych spotkaniach. 

Na przestrzeni ostatnich lat edukacja pozostaje najpoważniejszą inwestycją finansowaną z budżetu Gdańska. Widzimy przy tym wyraźnie, że wzrastające z roku na rok koszty związane z organizacją kształcenia w coraz większym stopniu spadają na samorząd. Budżet w 2018 roku wynosił 870 mln zł, w 2019 było to 967 mln zł, a w 2020 ponad 1 mld zł.

Dzięki pracy Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych udało się wdrożyć procedury, które ujednoliciły procesy i działania w tej najważniejszej części gdańskiego budżetu. GCUW obsługuje księgowo 168 placówek, w tym wszystkie oświatowe.
Dzięki niemu prowadzona jest jednolita polityka księgowa we wszystkich placówkach oświatowych (jeden standard, łatwiejszy dostęp do danych ułatwiający globalne planowanie finansów). Dla każdego z dyrektorów oznacza również maksymalne bezpieczeństwo dyscypliny finansów i kontroli nad procesem wydatkowania środków publicznych. Do końca 2021 wszystkie placówki oświatowe mają być w obszarze kadrowym obsługiwane przez GCUW.

- To, co udało nam się przez ostatnie lata wypracować w obszarze edukacji to także efekt naszej współpracy z dyrektorami placówek oświatowych. Wdrażane innowacje to również nowy sprzęt komputerowy. Sprzęt, który w naszych szkołach pojawiał się już przed pandemią. Udało się nam również wykształcić kadrę, która posiadała kompetencje przydatne podczas nauczania zdalnego. Pomocna była też wdrożona wcześniej Gdańska platforma edukacyjna, która służy także rodzicom do lepszej komunikacji z nauczycielami – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych.

Stan zagrożenia epidemicznego wyraźnie pokazał na tle innych gmin, jak dużym wyzwaniem, ale też sukcesem jest wdrażanie w naszym mieście projektu Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Szczególne wsparcie skierowane do nauczycieli i uczniów w zakresie realizacji zdalnego nauczania zaowocowało stosunkowo spokojnym przejściem z pracy stacjonarnej na zdalną, a obecnie pozwala na utrzymanie gotowości do zmiany przy jednoczesnym wspieraniu codziennego procesu nauczania. Od kilku lat, systematycznie wymieniono sprzęt komputerowy w pracowniach szkolnych. Łącznie do szkół trafiło ponad 2300 komputerów, a tylko w ostatnich 2 latach wydano na ten cel ponad 3 mln złotych.

 - To trudny rok, epidemia COVID-19 zmienia rzeczywistość. Tym bardziej jestem zadowolona, że wiele rzeczy kontynuujemy i realizujemy perfekcyjnie, a jeszcze mamy plany na kolejne lata. Najważniejsze w najbliższym czasie jest oficjalne otwarcie pogotowia opiekuńczego. To inwestycja, na którą czekaliśmy wiele lat. Dzieci zostaną przeniesione do domków jednorodzinnych, jak w przypadku Gdańskich domów dla dzieci – mówiła podczas konferencji Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Miasto od wielu lat jest zaangażowane w program wsparcia psychologicznego gdańszczan i gdańszczanek. My jako pierwsi wdrożyliśmy program związany ze zdrowiem psychicznym mieszkańców. Depresja to jedna z chorób, którą można nazwać chorobą społeczną. Oprócz nowotworów jest to choroba, która najczęściej dotyka gdańszczanki i gdańszczan. Bez otwartego mówienia o potrzebie wsparcia, nasze społeczeństwo będzie miało duży problem – podkreślała Dunajewska.
Na różne działania z zakresu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przeznaczono w latach 2019-2020 ok. 4,5 mln zł. Program ma na celu tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych, oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego. Adresatami Programu są gdańszczanie – osoby z różnych grup wiekowych, zmagające się z problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi, osoby znajdujące się w ich otoczeniu, tj. rodziny, środowisko lokalne oraz członkowie grup zawodowych świadczące pomoc w tym obszarze.

Od lat Gdańsk konsekwentnie inwestuje w remonty i modernizacje placówek oświatowych. W ciągu ostatnich 2 lat na ten cel przeznaczono prawie 63 mln zł. W tym czasie wybudowano i przebudowano 19 boisk przyszkolnych, przeznaczając na to ponad 14,5 mln zł. Remonty przeprowadzono również w 3 basenach przyszkolnych. Wszystko po to by dzieci i młodzież mogły w komfortowych warunkach nie tylko zdobywać wiedzę i poznawać świat, ale również budować kondycję i formę fizyczną.

 - Więcej sportu mniej uzależnień i czasu na siedzenie przed komputerem. Gdański program budowy boisk znany na całą Polskę jest kontynuowany. Sport hartuje charaktery, wychowuje, uczy zdrowej rywalizacji fair play. Ta droga obrana przez Gdańsk przysłuży się wszystkim mieszkańcom – zwrócił uwagę Andrzej Kowalczys, przewodniczący Komisji Edukacji.

- Kolejne lata kadencji przed nami. Łączy nas Gdańsk, to piękne hasło które powinno przyświecać każdemu. Naszą wizją jest miasto przyjazne dla wszystkich, chcemy być coraz lepsi, jako miasto wolności solidarności widzące każdego, kto jest w potrzebie. Innowacja, współpraca i Gdańsk, który nie wyklucza nikogo to właśnie Gdańsk naszych marzeń – podkreślała prezydent .

Wśród zadań do zrealizowania jest uruchomienie kolejnych 6 żłobków oraz wzbogacanie sieci publicznych miejsc przedszkolnych o ofertę placówek niesamorządowych. Rozpoczęły się pierwsze prace, dzięki którym w południowej części miasta powstaną 2 nowe, publiczne, rejonowe szkoly podstawowe prowadzone przez podmioty nie samorządowe. W każdej ze szkół będzie mogło uczyć się 750 dzieciaków. Na południu miasta planowane jest również uruchomienie kolejnej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W budżecie planuje się przeznaczenie 3 mln zł na wymianę sprzętu komputerowego wraz z realizacją nowego programu budowy w każdej szkole pracowni specjalistycznej (muzycznej, plastycznej, teatralnej, językowej, krawieckiej itp.). Rozwijane będą również wdrażane innowacje takie jak gratosfera oraz projekt „szkoła bez szkoły”.

Konferencja dostępna jest na stronie gdansk.pl