Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:52

Młodzi twórcy kultury poszukiwani

Ruszyło przyjmowanie kandydatur do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Nagroda przeznaczona jest m.in. dla muzyków, tancerzy, plastyków czy filmowców oraz innych twórców młodego pokolenia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Zgłoszenia można nadsyłać do 20 października 2020 r.

Już po raz 21. artyści mają szansę otrzymać wsparcie ze strony miasta. To także okazja do wyłonienia i docenienia talentów tworzących kulturę i sztukę w Gdańsku. Nagroda dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury przyznawania jest artystom do 35. roku życia za osiągnięcia z ostatnich trzech lat. Zgłaszać można zarówno popularnych twórców, jak i tych mniej znanych, o których powinna usłyszeć szersza widownia. 

Kandydatury mogą zgłaszać:

 1. radni Miasta Gdańska
 2. szkoły artystyczne działające na terenie Gdańska
 3. instytucje kultury i kulturalno-oświatowe działające na terenie Gdańska
 4. stowarzyszenia i związki twórcze działające na terenie Gdańska
 5. organizacje oraz przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury i sztuki
 6. Prezydent Miasta Gdańska
 7. organy administracji publicznej
 8. przedstawiciele działów kultury mediów działających na terenie Gdańska
 9. dotychczasowi laureaci Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury
 10. indywidualni twórcy
 11. radni Dzielnic Miasta Gdańska 

Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury znajduje się w załączeniu.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać pocztą pod adres: Biuro Prezydenta ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody upływa 20 października 2020 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu).

Aby zgłosić kandydata należy wypełnić wniosek i opisać artystyczny dorobek twórcy. Do zgłoszeń należy załączyć w formie cyfrowej: fotografię kandydata wraz z informacją o autorze zdjęcia, portfolio multimedialne kandydata – w formacie pdf, ppt, biogram kandydata do Nagrody (max. 1000 znaków ze spacjami z uwzględnieniem osiągnięć za ostatnie trzy lata) - szczegóły w Regulaminie. 

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury przyznawana jest od 2000 roku. Wyróżnienie ma wymiar finansowy i jest corocznie określane Zarządzeniem Prezydenta, które zostaje opublikowane na stronie miasta. Nagroda może być przyznana danej osobie tylko jeden raz.