Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Daniel Stenzel

Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku

daniel.stenzel@gdansk.gda.pl
696 444 872

Data publikacji 13:08

Białystok: prezydenci największych polskich miast o finansach samorządów

Powołanie Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich i konferencja o sytuacji budżetowej największych polskich miast. W Białymstoku spotkali się prezydenci UMP.

W Białymstoku odbyła się Rada Unii Metropolii Polskich. Prezes UMP Tadeusz Truskolaski poinformował o powołaniu Centrum Analiz i Badań UMP – Ma to być nasz think-tank, który będzie zbierał dane i analizował bieżącą sytuację miast, w tym sytuację finansów, w sposób stały i profesjonalny.

Wielomiesięczne prace związane z budżetami miast i trudną sytuacją finansów podsumował Marcin Krupa, prezydent Katowic - Kolejne zmiany wprowadzane przez rząd w perspektywie 10 lat oznaczają ubytek dla samorządu w wysokości 15 mld zł. Zmiany w funduszach emerytalnych, co wpływa na PiT, to kolejny ubytek dla samorządu w wysokości 10 mld zł.  Oczekujemy konkretnych rozmów z rządem jak te ubytki zrekompensować.

- Chodzi o to, żeby dzieci mogły się uczyć w bezpiecznych warunkach, żeby mieszkańcy mogli korzystać z nowoczesnej komunikacji. Bez zrównoważonej sytuacji budżetowej nie będziemy mogli rozwijać naszych miast. – dodała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Prezydenci przypomnieli również o głównych postulatach finansowych polskich samorządów. To m.in. zwiększenie udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT, rozluźnienie zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących równowagi dochodów i wydatków bieżących do roku 2023, odczuwalne zwiększenie nakładów budżetu centralnego na edukację, brak możliwości zbilansowania systemów gospodarowania odpadami w gminach, funkcjonowanie wadliwego systemu wyrównawczego tzw. Janosika oraz wprowadzenie mechanizmów gwarantujących pokrycie rzeczywistych kosztów realizacji zadań zleconych.