Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:04

Wydział Spraw Fundamentalnych – rozmowa nieobojętna z Jerzym Bralczykiem

W Oliwskim Ratuszu Kultury rusza drugi cykl spotkań Wydziału Spraw Fundamentalnych – rozmowy nieobojętne. Prowadzącym będzie ks. dr Krzysztof Niedałtowski. Podczas pierwszego spotkania, o prawdzie porozmawia z prof. Jerzym Bralczykiem. Transmisja wydarzenia w czwartek 23.09 o godzinie 18.00 na portalu gdansk.pl.

W planach jesiennego cyklu spotkań Wydziału Spraw Fundamentalnych tematami przewodnimi będą prawda, obojętność, ateizm i rytuał. Spotkania mają stworzyć przestrzeń do refleksji oraz wymiany myśli i spostrzeżeń na dany temat. Dobrze postawione pytania mają prowokować do  dialogu, niezależnie od założeń światopoglądowych.

Na każdą z planowanych debat ks. Krzysztof Niedałtowski, ambasador i prowadzący spotkania, zaprosił gościa, którego zna i ceni. Formuła spotkań oparta jest na trzech półgodzinnych modułach (wykład, pytania prowadzącego, rozmowa z publicznością).

Wszyscy zainteresowani rozmową z prof. Bralczykiem mogą obejrzeć transmisję online w czwartek 23.09 o godzinie 18.00 na portalu gdansk.pl.

Goście jesiennego cyklu Rozmów Nieobojętnych to eksperci w takich dziedzinach jak językoznawstwo, etyka, filozofia czy antropologia. W kolejny rozmowach wezmą udział:

  • 21.10, 18.00 – dr hab. Ewa Bińczyk – o obojętności
  • 18.11, 18.00 – ks. Prof. Jan Sochoń – o ateizmie
  • 09.12, 18.00 – prof. Zbigniew Mikołejko – o rytuale

Prof. Jerzy Bralczyk

Polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Jeden z popularnych autorytetów normatywnych w dziedzinie języka polskiego.

Mówi o sobie: „Istotną rolę w moim życiorysie odgrywa działalność popularyzatorska – w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Od lat służę konsultacjami różnym instytucjom, jestem zapraszany jako referent na wewnętrzne konferencje branżowe. Często bywam także ekspertem językowym w sprawach konfliktowych i jurorem w konkursach o charakterze językowym. Moje programy radiowe i telewizyjne, także skierowane do widzów i słuchaczy za granicą, miały i mają dość liczną publiczność. Wykładam w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego.

Ks. dr Krzysztof Niedałtowski

Teolog i religioznawca, duszpasterz środowisk twórczych, współorganizator Gdańskiego Areopagu.

Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne. Studiował również, wieńcząc naukę doktoratem, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dziesięć lat temu był jednym z tych, którzy powołali do istnienia gdańskie Radio Plus. Sprawuje funkcję prezydenta Fundacji Pro Arte Sacra, szerzącej sztukę sakralną. Wykłada w Gdańskim Seminarium Duchownym i Gdańskim Instytucie Teologicznym. Jest duszpasterzem środowisk twórczych i rektorem kościoła św. Jana.

Organizatorem spotkań z cyklu Wydział Spraw Fundamentalnych jest Fundacja Wspólnota Gdańska i Oliwski Ratusz Kultury. Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.