Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Marta Formella

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 17:51

Życzenia dla jubilata – 50 lat Muzeum Gdańska

Uroczysty salut z feluki, koncert na najstarszym gdańskim fortepianie czy przekazanie grafiki do zbiorów muzeum przez Aleksandrę Dulkiewicz, prezydent Gdańska, to tylko kilka z punktów obchodów jubileuszu 50-lecia Muzeum Gdańska, które odbędą się w środę 23 września, o godzinie 13.00 w Dworze Artusa.

Minęło 50 lat odkąd w 1970 roku, na podstawie Uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zostało utworzone Muzeum Gdańska. Przez lata działalności, zrzeszając 10 oddziałów, instytucja stała się jednym z największych muzeów w Polsce. Obchodom jubileuszu towarzyszy wystawa Co się daje muzeum?, którą od kilku miesięcy można zwiedzać w Ratuszu Głównego Miasta. Wystawa pozwala lepiej poznać histo­rię, współ­cze­sność i spe­cy­fikę Muzeum Gdań­ska, poka­zu­je, co i jak tra­fia do muze­al­nych kolek­cji oraz jakie tre­ści i war­to­ści mogą two­rzyć muze­alne zbiory.

Nowe zbiory w jubileuszowym prezencie
Podczas jubileuszu do zbiorów Muzeum zostaną przekazane nowe pamiątki. Jedną z nich będzie grafika autorstwa artysty Dominika Włodarka, którą przekaże Aleksanda Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Odsłonięty zostanie także zrekonstruowany jeleń znajdujący się w Ławie św. Rajnolda w Dworze Artusa. W części artystycznej wydarzenia zaplanowano koncert Sławka Jaskułke, który zagra na najstarszym gdańskim fortepianie. Goście będą mogli także wysłuchać utworów w wykonaniu carillonistki miejskiej Moniki Kaźmierczak, która zagra na carillonie mobilnym Gdańsk.

Muzeum Gdańska (dawniej: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Historii Miasta Gdańska) składa się 10 oddziałów, z których każdy skupia się na innym wątku z historii miasta. Gromadzą i eksponują one blisko 70 000 obiek­tów arche­olo­gicz­nych, histo­rycz­nych, arty­stycz­nych i przy­rod­ni­czych. W skład wchodzą Muzeum Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Muzeum Bursztynu, Muzeum Nauki Gdańskiej (dawniej Muzeum Zegarów Wieżowych), Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, Wartownia nr 1 na Westerplatte, Twierdza Wisłoujście, Kuźnia Wodna i Oddział Główny Muzeum Gdańska (oddział w budowie). Muzeum opiekuje się również niemalże wszystkimi pozostałościami średniowiecznych murów miejskich okalających Główne Miasto od północy, wschodu i południa.

Akredytacje dziennikarskie na obchody jubileuszu przyjmowane będą do wtorku, godziny 22.00. Podstawą do przyjęcia jest przesłanie skanu formularza znajdującego się na stronie Muzeum Gdańska.