Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Na zdjęciu znajduje się wizualizacja budynku, wg. lex deweloper

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 12:59

Uchwała w oparciu o lex deweloper odrzucona

Gdańscy Radni niemal jednogłośnie odrzucili uchwałę przygotowaną w oparciu o lex deweloper. Podczas XXVI sesji Rady Miasta pierwszy raz, od dnia wejścia w życie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących, procedowano uchwałę w tym trybie.

Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji przy al. Jana Pawła II 20 zakładała budowę inwestycji mieszkaniowej - budynek mieszkalny wielorodzinny (w części frontowej 9 i 10 kondygnacyjny, w tylnej części 7 kondygnacyjny) wraz z garażem podziemnym (169 miejsc postojowych) oraz niezbędną infrastrukturą. W budynku planowano od 100 do 123 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 33m2 do 130m2, dla ok. 254 nowych mieszkańców. Na dwóch pierwszych kondygnacjach zaproponowano usługi: przychodnia lekarska oraz przedszkole o łącznej powierzchni od 900m2 do 1000m2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji, 19 maja 2020 roku złożył pełnomocnik inwestora TUP Property S.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Inwestycja towarzysząca polegać miała na włączeniu czterech sygnalizacji świetlnych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTR, korekcie w programie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II oraz ul. Zbigniewa Burzyńskiego II, a także przebudowie wjazdów na teren inwestycji mieszkaniowej wraz z budową odcinków chodnika i remontem już istniejącego wzdłuż terenu inwestycji.

Zdaniem Radnych

Planowana inwestycja nie zmieniała lokalizacji pomnika W hołdzie bohaterom upamiętniającego miejsce pierwotnego pochówku obrońców Poczty Polskiej. Inwestycja mieszkaniowa w założeniach spełnia wymagania lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Gdańska, m. in. pod względem: odległości od przystanku komunikacji publicznej, odległości od szkoły podstawowej, dostępu do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji czy sportu, wysokości budynku, lokalizacji usług, ustaleń dotyczących lokalizacji garaży, dróg serwisowych i wewnętrznych. Nie jest też sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, a na obszarze objętym wnioskiem nie obowiązują żadne miejscowe plany. Wniosek uzyskał wszystkie wymagane ustawą uzgodnienia. Mimo to Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy al. Jana Pawła II 20 i inwestycji towarzyszącej została odrzucona przez miejskich Radnych, którzy zajęli stanowisko, że polityka przestrzenna miasta powinna być kształtowana poprzez sporządzanie miejscowych planów. Procedury planistyczne przyjęte w Gdańsku umożliwiają wszystkim zainteresowanym, w szczególności mieszkańcom, aktywne uczestnictwo w tym procesie.