Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Aneta Niezgoda

Aneta Niezgoda
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

aneta.niezgoda@gdansk.gda.pl

​ ​ Inwestycje ​ ​
Data publikacji 09:37

Budowa linii tramwajowej Nowa Warszawska będzie realizowana bez etapowania

W ubiegłym tygodniu otwarte zostały oferty na budowę I etapu linii tramwajowej Nowa Warszawska, obejmującego przebudowę istniejącej linii tramwajowej w rejonie skrzyżowania al. Havla z ul. Łódzką oraz budowę pierwszego odcinka linii tramwajowej. Z uwagi na znaczne przekroczenie przeznaczonej na ten etap kwoty postępowanie zostanie unieważnione i rozpisany zostanie przetarg na realizację Nowej Warszawskiej w pełnym zakresie.

W przetargu złożone zostały 4 oferty, najniższa z nich - opiewała na kwotę: 30,4 mln zł i przewyższała o 15,4 mln zł kwotę środków przeznaczonych na sfinansowanie tego etapu. 

- Po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz możliwości finansowych miasta, stwierdzono, że podział zamówienia na dwa odrębne etapy realizacji, nie przynosi oczekiwanych rezultatów i podjęto decyzje o unieważnieniu postępowania – mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydent ds. inwestycji.

Nowe postępowanie wczesną jesienią

Na przełomie III i IV kwartału tego roku, ogłoszony zostanie przetarg na cały odcinek linii tramwajowej Nowej Warszawskiej. Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z założeniami, wykonawców ubiegających się o realizację inwestycji poznamy jeszcze w tym roku, roboty ruszą wiosną, a nową linią tramwajową pojedziemy w 2023 roku.  

Tramwaj w Nowej Warszawskiej jest jedną z najważniejszych inwestycji planowanych w południowej części Gdańska. Dzięki niej znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum. Trasa przebiegała  będzie od budowanej obecnie linii tramwajowej na al. Pawła Adamowicza do al. Havla. Nowa trasa włączy się do al. Havla na wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Łódzką.  

- Budowa linii tramwajowej w Nowej Warszawskiej, to zadanie priorytetowe i jest jednym z elementów programu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej  - etap IVA – przypomina prezydent Aleksandrowicz.  - Miasto wystąpiło o zwiększenie dofinansowania unijnego na wspomniany projekt, pozwoli to w połączeniu z finansami gminnymi na zabezpieczenie wystarczającej ilości środków na realizację tramwaju w Nowej Warszawskiej.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A (GPKM IVA) jest współfinansowany z funduszy unijnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

fot. M. Nicgorski