Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Floriańska (2).jpg

Agnieszka Siedlecka
Biuro Rozwoju Gdańska

Data publikacji 12:25

Powstało miejsce na działania społeczne w Nowym Porcie

W Nowym Porcie odebrany został budynek przeznaczony na działania społeczne przy ulicy Floriańskiej 3. Roboty budowlane przeprowadzono w ramach zadania Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Floriańskiej 3 - Klubu Aktywnego Mieszkańca.

Wyremontowany lokal będzie przeznaczony na działania społeczne, realizowane przez Fundację Społecznie Bezpieczni, która została wyłoniona w drodze konkursu. Działania te rozpoczęły się już w styczniu 2019 roku i kontynuowane będą w nowopowstałym lokalu w ramach Centrum Wsparcia Rodzin. Centrum odpowiedzialne jest m.in. za prowadzenie zajęć dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

- Ostatnim krokiem przed uruchomieniem placówki jest wyposażenie lokalu, które zostanie wkrótce dostarczone. Wtedy fundacja zaprosi swoich podopiecznych do nowych wnętrz, aby bez przeszkód realizować swoje działania – mówi Ewa Pielak, z-ca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska, kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Finalizacja robót w budynku przy ulicy Floriańskiej 3 jest zakończeniem etapu prac związanych z adaptacją placówek na działania społeczne w ramach rewitalizacji obszaru Nowy Port. Pierwszym zmodernizowanym lokalem był bowiem lokal przy ul. Na Zaspę 53, gdzie swoją działalność 12 czerwca 2019 roku rozpoczął Youth Point, nadzorowany przez Stowarzyszenie 180 Stopni.

Zadanie to jest elementem realizowanego obecnie projektu Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet na wykonanie zadania wynosił około 1 300 000 zł. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie prac w imieniu Gminy Miasta Gdańska była Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, natomiast koordynatorem projektu rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska.