Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

katalog-przestrzenie-publiczne.jpg

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:36

Przestrzenie publiczne - Miasto kreatywne. Gdańsk

Akademia Sztuk Pięknych opublikowała drugi tom katalogu artystyczno-badawczego zatytułowany Miasto kreatywne. Gdańsk. Opracowanie poświęcone zostało tematyce przestrzeni publicznych w Gdańsku.

Opracowanie porusza tematy związane z przestrzeniami lokalnymi oraz z rolą sztuki i designu w projektowaniu przestrzeni publicznej. - Zebrany materiał przygotowano tak, aby mógł on stać się zaczątkiem inicjatywy aplikacyjnej Gdańska jako miasta specjalizującego się w szeroko rozumianym designie, ponieważ organizacja przestrzeni miejskich odzwierciedla potencjał kreatywny twórców, mieszkańców i ich samorządu – wyjaśnia prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal, Architekt IARP.

Katalog jest kontynuacją współpracy, nawiązanej w roku akademickim 2017/2018,  pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych, a Biurem Rozwoju Gdańska. Punktem wyjścia było powstałe w BRG studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne, które zainspirowało międzywydziałowy zespół artystyczno-badawczy Akademii Sztuk Pięknych do powstania cyklu opracowań studialnych i koncepcyjnych związanych z poszczególnymi przestrzeniami lokalnymi w Gdańsku.

- Projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne realizowany jest w ramach jednego z dziewięciu Programów Operacyjnych - Przestrzeń Publiczna. Lokalizacje ujęte w opracowaniu są niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców, posiadają silny potencjał rozwoju a nowe spojrzenie zawsze wpływa na poprawę ich jakości i funkcjonalności. Dlatego tak ważna jest dla nas współpraca z Akademią Sztuk Pięknych. Opracowania i koncepcje studentów są dla nas źródłem inspiracji – tłumaczy Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Celem Programów Operacyjnych, zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, jest osiągnięcie trwałego i zharmonizowanego rozwoju Gdańska. Programy Operacyjne obejmują dziewięć obszarów życia miasta: edukację, zdrowie publiczne i sport, integrację społeczną i aktywność obywatelską, kulturę i czas wolny, innowacyjność i przedsiębiorczość, atrakcyjność inwestycyjną, infrastrukturę, mobilność i transport oraz przestrzeń publiczną.

Katalog do pobrania na stronie Akademii Sztuk Pięknych.