Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:05

Samorządowa współpraca na rzecz budowy dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej

Samorządowcy z Pomorza zadeklarowali wspólne działania w sprawie współpracy przy budowie dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 8 lipca w Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie. Obietnica sfinansowania budowy Obwodnicy Metropolitalnej pojawiła się kilka tygodni temu w czasie kampanii wyborczej. Jak zapowiada rząd przetarg na budowę ma być ogłoszony jeszcze w wakacje.

- Obwodnica Metropolitalna już w 2014 roku znalazła się w pierwszej 10 najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce do realizacji w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020. Jednak pomimo gotowości dokumentacji i licznych apeli samorządowców z Pomorza realizacja tego projektu została przesunięta w czasie– mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Obietnica sfinansowania budowy Obwodnicy Metropolitalnej pojawiła się kilka tygodni temu w czasie kampanii wyborczej. Wg zapowiedzi rządu przetarg na budowę ma być ogłoszony jeszcze w wakacje. Ma być ona sfinansowana ze środków budżetu państwa, a nie - jak zakładano pierwotnie z partnerstwa publiczno-prywatnego. Wartość inwestycji to 2,2 mld zł. 

Samorząd Województwa uwzględnił projektowany przebieg Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącym jego część Planie zagospodarowania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego przygotowało koncepcje przebiegu następujących odcinków dróg:

  • węzeł „Wysoka” z węzłem „Chwaszczyno”,
  • węzeł „Matarnia” - Port Lotniczy z węzłem „Miszewo”,
  • węzeł „Glincz” z miejscowością Borkowo,
  • węzeł „Żukowo” z węzłem „Gdańsk Karczemki”.

List intencyjny w sprawie współpracy prawnej, planistycznej i projektowej został podpisany w środę 8 lipca w Żukowie przez Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego, samorządowców z Gdańska, gminy Żukowo i powiatu kartuskiego oraz przedstawicieli Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i Portu Lotniczego Gdańsk.

List przewiduje utworzenie Zespołu, który do końca roku wypracuje rozwiązania dotyczące zarówno harmonogramu dalszych prac projektowych, jak również wskazania źródeł ich finansowania.

- Sporządzona przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego koncepcja to punkt wyjścia do dalszych prac projektowych, które powinny stanowić podstawę do rezerwowania gruntów pod budowę planowanych połączeń w dokumentach planistycznych gmin, w szczególności w planach miejscowych – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

- Jesteśmy doskonałym przykładem współpracy samorządowej. Obszar Metropolitalny realizuje prawie 180 projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej.  Patrzymy w przyszłość. Nie czekamy aż rząd wybuduje drogę bez dojazdów. Angażujemy Samorząd Województwa Pomorskiego i biuro planistyczne PBPR. Rozpoczynamy współpracę nad nowymi połączeniami – mówi Michał Glaser, prezes Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

- Skoro mamy już informacje, że Obwodnica Metropolitalna będzie realizowana ze środków centralnych to rozpoczynamy prace nad połączeniem planowanych węzłów w Chwaszczynie, Miszewie, Żukowie i w Glinczu z układem drogowym, który jest przecież krwioobiegiem nie tylko naszej gminy, ale i regionu – mówi Wojciech Kankowski, burmistrz Żukowa.

- Jeśli chcemy iść do przodu, to musimy współpracować i robić to bardzo profesjonalnie. Cieszy mnie ta współpraca w zakresie planowania przestrzennego. Nie ma większego wyrazu władztwa dla samorządów, niż to co wolno nam w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Z dużą władzą łączy się również duża odpowiedzialność i myślę, że dzisiaj z pełnym zadowoleniem możemy powiedzieć, że realizujemy to bardzo mądrze i odpowiedzialnie i dzięki temu osiągniemy dobre skutki. Liczę na to, że dzisiejszy list będzie doskonałym przykładem na to, jak współpraca samorządowa naprawdę i realnie buduje jakość życia - mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

- Nas samorządowców do współpracy nikt nie musi zachęcać. Ona trwa od lat i jest jeszcze bardziej intensywna, kiedy zaczęliśmy współpracować w Obszarze Metropolitalnym. Jednak brakuje nam tego instrumentu, jakim jest ustawa metropolitalna, która dałaby nam narzędzia prawne, ale przede wszystkim finansowe, żeby tę współpracę jeszcze zacieśniać. W poniedziałek rozmawialiśmy o kolei, dzisiaj po połączeniach drogowych. To wszystko jest bardzo ważne dla naszych mieszkańców, jak i rozwoju gospodarczego - mówi Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska.