Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Stypendia kulturalne przyznane
Zuzanna Gajewska

Zuzanna Gajewska
Urząd Miejski w Gdańsku

zuzanna.gajewska@gdansk.gda.pl
58 323 63 85
502 692 901

​ ​ Kultura ​ ​
14:12

Stypendia kulturalne przyznane

90 osób otrzyma Kulturalne Stypendium Miasta Gdańska. Dzięki temu będą mogły nagrać płytę, napisać powieść bądź zrealizować inne projekty. Łącznie do gdańskich artystek i artystów trafi  715 000 zł.

W związku z trudną sytuacją twórców spowodowaną pandemią COVID-19, gdańscy radni na kwietniowej sesji przegłosowali uchwałę o przyznawaniu stypendium w trybie ciągłym. Nabór ruszył na początku maja. Od tamtej pory do 4 czerwca wpłynęły 173 wnioski o Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

Komisja stypendialna omówiła je podczas trzech posiedzeń online. Członkowie komisji w formie głosowania podjęli decyzję odnośnie przyznania stypendium oraz jego wysokości z podaniem liczby miesięcy. Zgodnie z regulaminem stypendia będą wypłacane w systemie miesięcznym i przyznane na okres do sześciu miesięcy. Miesięczna transza wynosi 2 600 zł brutto.

Stypendium przyznano 90 osobom na łączną kwotę 715 000 zł. Pozostałe wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, odrzucone ze względów formalnych bądź jako niezgodne z regulaminem.

Stypendia otrzymali twórcy i twórczynie z Gdańska m.in.: Barbara Piórkowska, pisarka, poetka, autorka powieści „Kraboszki”, „Szklanka na pająki”, laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Czesław Podleśny – artysta rzeźbiarz, założyciel Przestrzeni Sztuki WL4, znajdującej się na terenie Stoczni Cesarskiej w budynku Mleczny Piotr, a także Julita Wójcik, rzeźbiarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Pełne wyniki dostępne są pod linkiem: https://bit.ly/3dhn9rs

 
Informacji stypendystom w Biurze Prezydenta ds. Kultury udzielają:
 
Ewa Rogaczewska 58 323 65 56, ewa.rogaczewska@gdansk.gda.pl

Elżbieta Czekaj 58 323 61 23, elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl