Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wielki Młyn w Gdańsku. Wykonawca wyłoniony
Andrzej Gierszewski

Andrzej Gierszewski
Muzeum Gdańska

a.gierszewski@muzeumgdansk.pl
512 418 751

14:25

Wielki Młyn w Gdańsku. Wykonawca wyłoniony

Muzeum Gdańska wyłoniło wykonawcę prac w przetargu na II etap termomodernizacji, połączony z przebudową i adaptacją zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku. W przetargu złożono siedem ofert na kwoty od 22,8 do 38,945 mln zł. Termin zakończenia prac przypadnie koniec kwietnia przyszłego roku. W budynku ma powstać nowe Muzeum Bursztynu, które zostanie udostępnione do zwiedzania 28 czerwca 2021 roku.

W przetargu wzięło udział 7 firm. Najbardziej korzystną ofertę, opiewającą na 22,8 mln zł brutto, złożyła katowicka Integra Sp. z o.o. i to ona będzie realizowała przygotowanie wnętrz zabytkowego budynku. Zadanie obejmuje kompleksowe prace budowlane, konserwatorskie, a także prace przy instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych.

Nieznacznie wyższe były dwie oferty konsorcjów, tzn. gdańskiego Kamaro Sp. z o.o. wraz z grudziądzkim Serwisem Teletechnicznym Zakładem Handlowo Usługowym Czesław Kwaśnicki (23,465 mln zł) oraz dwóch firm z Gdańska, tj. Poleko Budownictwo Sp. z o.o. i Budkon Sp. z o.o. (23, 537 mln zł). Dwie kościerskie firmy złożyły oferty na kwoty powyżej 24 mln zł, tj. Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński (24,334 mln) oraz Ecozet (24,788 mln zł). Dwie najwyższe oferty złożyły skarszewska Hartuna Sp. z o.o. (27,546 mln zł) oraz białostocka ZKM-ASIS Sp. z o.o. (38,945 mln zł). Wszyscy oferenci udzielili 5-letniego okresu gwarancyjnego.

Prace w ramach II etapu termomodernizacji zostaną sfinansowane ze środków Gminy Miasta Gdańska oraz z Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmującego II etap prac termomodernizacyjnych. Termin ich zakończenia jest przewidziany na koniec kwietnia 2021.

W maju i czerwcu przyszłego roku Muzeum Gdańska przystąpi do prac nad aranżacją wystawy stałej i wraz z dzierżawcami infrastruktury obsługującej ruch turystów. Wystawa stała zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. Otwarcie nowego Muzeum Bursztynu przypadnie w Światowy Dzień Bursztynu – 28 czerwca 2021.