Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Aleksandra Strug
Gdańskie Nieruchomości

Data publikacji 00:00

Mieszkanie za remont

W poniedziałek, 15 czerwca rusza pierwsza edycja Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych, w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt. W ramach tej oferty, przyszłym najemcom przysługiwać będzie zwolnienie z wpłaty kaucji zabezpieczającej oraz płatności za czynsz przez okres 12 miesięcy.

Oferta skierowana jest do osób umieszczonych w wykazie zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu ze względu na niskie dochody w 2020 r. W tym roku zaplanowano 2 edycje Publicznej oferty najmu.

Pierwsza będzie odbywała się w dniach 15-19 czerwca 2020 r. W tym terminie na stronie Gdańskich Nieruchomości dostępna będzie interaktywna lista wolnych lokali przeznaczonych do najmu.

Wyniki zostaną podane do wiadomości 31 lipca 2020 r. na stronie Gdańskich Nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Referatu Lokalowego Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W przypadku niezagospodarowania wszystkich lokali, odbędzie się „dogrywka”. Jeśli i ona nie wyłoni nowych najemców,  lokale zostaną  umieszczone w wykazie kolejnej edycji, która odbędzie się od 31 sierpnia do 4 września. Jej wyniki zostaną ogłoszone 23 października 2020 roku.

W każdej edycji w ofercie udostępnione zostanie około 30 lokali mieszkalnych, a każdy z nich wymagał będzie remontu, którego wykonanie będzie leżało po stronie przyszłego najemcy.

Interaktywna lista dostępna jest na stronie Gdańskich Nieruchomości, gdzie można zapoznać się ze szkicem oraz podstawowymi danymi dotyczącymi poszczególnych lokali, tj:

- nazwa dzielnicy w jakiej znajduje się lokal

- powierzchnia użytkowa lokalu

- usytuowanie lokalu na kondygnacji

- wyposażenie lokalu w instalacje techniczne

- przewidywany zakres remontu lokalu

- szacunkowy koszt remontu.

Możliwe będzie także wyszukiwanie lokali według określonych pól wyboru, tj. lokalizacji oraz powierzchni, odpowiedniej dla wielkości gospodarstwa domowego przyszłego najemcy.

Do wszystkich osób znajdujących się na liście oczekujących zostały wysłane pocztą tradycyjną powiadomienia o terminach udostępnienia interaktywnej listy lokali na stronie internetowej w danym roku. Powiadomienia zawierają:

1)    Pozycję umieszczenia danej osoby w wykazie oczekujących

2)    Termin złożenia dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosków

3)    Daty uruchomienia Publicznej oferty najmu lokali i ogłoszenia jej wyników

4)    Przesłanki powodujące skreślenie z wykazu osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego