Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:18

O nowym unijnym budżecie na Walnym Zebraniu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot

Debata na temat nowego budżetu UE, ustawa metropolitalna, przedstawienie Standardu Minimum w Integracji imigrantów oraz sprawozdanie z działalności metropolii - to główne tematy Walnego Zebrania Członków OMGGS, które odbyło się w poniedziałek 8 czerwca. Spotkanie 56 włodarzy metropolii po raz pierwszy w historii odbyło się w formie wideokonferencji.

W poniedziałek, 8 czerwca po raz 23. zebrało się Walne Zebranie Członków. W spotkaniu udział wzięli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, a także zaproszeni goście, wśród nich: Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, senator Ryszard Świlski, marszałek Mieczysław Struk, przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak oraz Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Tegoroczna sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że po raz pierwszy w historii spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

Sprawozdanie z działalności za 2019

Podczas Zebrania Prezes Zarządu metropolii, Michał Glaser przedstawił sprawozdanie z działalności OMGGS za 2019 rok. W dokumencie zaprezentowano projekty realizowane w ubiegłym roku oraz wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Biuro OMGGS. Przedstawione zostało także sprawozdanie finansowe wraz z opinią Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie z działalności OMGGS za 2019 r. <w załączeniu>

Minimum dla imigrantów

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni i współprzewodnicząca Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS zaprezentowała Standard Minimum dotyczący integracji imigrantów w szkołach, powiatowych urzędach pracy i wydziałach obsługi mieszkańców gmin i powiatów OMGGS wraz z informacją o konsultacjach dokumentu. OMGGS, jako pierwsza metropolia w Polsce przygotowała zbiór gotowych do wdrożenia rozwiązań dla każdej gminy i każdego powiatu. Standard Minimum w Integracji imigrantów

- Główną myślą, która nam przyświecała było stworzenie takiego systemu działań, w którym imigranci na Pomorzu poczują się mieszkańcami naszego regionu i tak będą traktowani. Nie chcemy sztucznie tworzyć z nich odrębnej grupy. Chcemy spotykać ich w naszych instytucjach, obsługiwać w tych samych urzędach i tymi samymi kanałami, co rdzennych mieszkańców. Rozmawiać i udzielać pomocy, jak każdemu innemu mieszkańcowi Gdyni – mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Ustawa metropolitalna dla Pomorza

Senator Ryszard Świlski przedstawił postępy prac związanych z ustawą metropolitalną dla Pomorza. Przypominamy, że projekt ustawy został przekazany Marszałkowi Senatu, prof. Tomaszowi Grodzkiemu.

- Tekst jednolity ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim zostanie przedstawiony w Senacie na komisji ustawodawczej i samorządu terytorialnego po zakończeniu wyborów prezydenckich. Chcemy procedować w pełnej zgodzie, nie chcemy aby ten ważny dla regionu projekt stał się elementem kampanii wyborczej - mówił senator Ryszard Świlski.

O doświadczeniach pierwszej metropolii w Polsce opowiadał Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:

- Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Metropolia na Śląsku jest wyłącznie eksperymentem. I dopiero kiedy ocenione zostanie pierwsze 3 lata jej funkcjonowania będą wypracowane wnioski na podstawie których będą rekomendowane dalsze działania na Śląsku, jak również powstawanie innych metropolii w Polsce. Według badań w ramach nowych metropolitalnych działań powinny znaleźć się, tak jak w pomorskiej ustawie, zadania na rzecz adaptacji do zmian klimatu. To co Pomorze proponuje chcielibyśmy wykorzystać u siebie. Trzymamy kciuki za każdą kolejną metropolię w Polsce - dodał Kazimierz Karolczak.

Co w nowej perspektywie unijnej?

Ostatnim punktem Walnego Zebrania Członków była dyskusja nt. nowego budżetu UE. Metropolia stoi przed dużym wyzwaniem związanym z przyszłą perspektywą unijną. Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r., a od blisko 2 lat nie ma informacji jak się do tego przygotować.

- W związku z pandemią koronawirusa na najbliższe dwa lata nastąpi całkowite rozluźnienie polityki spójności. Rozważane jest wydłużenie ram prawnych polityki spójności. Budżet UE będzie mniejszy, niż zaproponowała Komisja Europejska. To może być mniej o 10-20 %. Oprócz tego KE zaciągnie kredyty na fundusz odbudowy. To jest dla samorządów bardzo ważne, będzie to 750 mld euro na 4 lata. Będzie przeznaczony na działania natychmiastowe, na działania przeciwdziałające skutkom pandemii, będą to pożyczki pomagające wyjść z kryzysu. Na walkę z pandemią jeszcze w tym roku przeznaczonych zostanie 5 mld euro. Pieniądze te zostaną przekazane krajom, które najbardziej odczuły jej skutki, w tym Polski. W nowej perspektywie będzie nowy cel tematyczny na zieloną energię - mówił Jan Olbrycht, szef grupy miejskiej w Parlamencie Europejskim.

Gościem Walnego Zebrania Członków był Rafał Trzaskowski, inicjator propozycji zmian w pakiecie rozporządzeń unijnych, które wdraża wspólnie z burmistrzami Pragi, Bukaresztu, Budapesztu, Gdańska i 30 innych miast Unii Europejskiej.

-Dodatkowe pieniądze na walkę z kryzysem trzeba będzie oddać, to są pożyczki. W nowym budżecie pieniądze na walkę z skutkami pandemii na pewno się znajdą, będą również na zieloną transformację, bo jest absolutny priorytet Unii Europejskiej, Jeśli trzeba będzie ciąć, to ja się obawiam że będzie to z polityki spójności. Tego trzeba się wystrzegać, tego trzeba się bać. W walce o koperty narodowe, my mówimy o 5 %, aby te parę procent trafiło bezpośrednio do tych, którzy z tych programów korzystają. Uważam, że trzeba się o to bić, to ma też swój wymiar symboliczny. Popieram pogląd, aby w tych zapisach zaznaczyć, że te pieniądze powinny bezpośrednio trafić do samorządów. Pieniędzy na zieloną transformację nie da się wydać bez udziału samorządów. Trzeba prowadzić skuteczny lobbing, żeby środki z nowych funduszy trafiły do samorządów. Większość samorządów używając swoich kontaktów powinno się takich instrumentów domagać. To jest w interesie całej Unii. W interesie całej Unii jest posłanie chociaż małego strumienia pieniędzy bezpośrednio do samorządów. Tylko samorządy mogą zrobić zmiany jeśli chodzi o zieloną energetykę. Tylko duże miasta są w stanie przyciąć emisję, jeżeli będą mogły korzystać z pieniędzy unijnych. Przy naszej piekielnie trudnej sytuacji finansowej spowoduje to, że inwestycje będą przesuwane do przodu - mówił Rafał Trzaskowski.

- Trzeba wymusić w polskim prawodawstwie zmiany, które spowodują, że środki europejskie muszą trafiać do samorządów. Samorządy powinny się o to upominać. Największe skutki koronawirusa są w samorządach. Ja będą o to walczył - dodawał Jan Olbrycht.