Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

bez przemocy

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 11:25

Zostań w domu bez przemocy

Dotyka Cię agresja? A może jesteś świadkiem przemocy? Nie bój się, zgłoś się po pomoc lub pomóż znaleźć ją innym. Obecny stan izolacji społecznej wyzwolił w ludziach heroiczne postawy, ale też pogłębił problemy, które dzieją się w zaciszu domów. Dlatego w Gdańsku powstał całodobowy numer alarmowy. Zadzwoń po pomoc na 797909112.

Jak wynika z opinii specjalistów przemoc domowa karmi się milczeniem otoczenia, brakiem reakcji na jej występowanie we własnej rodzinie bądź najbliższym sąsiedztwie. Powoduje to powstawanie poczucia bezkarności i przyzwolenia na nią u osób ją stosujących. Osoby doświadczające przemocy nie wiedzą, co zrobić, by przerwać to zjawisko.

Aby ułatwić ten pierwszy krok, miasto uruchomiło całodobowy telefon alarmowo-informacyjny 797909112 oraz adres mailowy wsparcie@mopr.gda.pl. Kontaktując się z dyżurującym specjalistą osoba dzwoniąca uzyska niezbędne wsparcie ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny. W sytuacjach tego wymagających zostanie wszczęta Procedura Niebieskiej Karty. Żadne zgłoszenie, nawet anonimowe nie pozostanie bez echa, bez odpowiedniej reakcji służb.

Numer 797909112 to kolejny krok miasta w walce z przemocą domową. W ubiegłym roku powstał Miejski System Interwencji Kryzysowej pozwalający niezwłocznie uruchomić wsparcie specjalistyczne ponad 30 podmiotów pomocowych działających na terenie miasta.

Funkcjonuje również gdański Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wykonujący ustawowe zadania z tego obszaru. W jego skład wchodzą specjaliści z instytucji miejskich jak i organizacji pozarządowych, na co dzień pracujący z osobami zarówno doświadczającymi, jak i stosującymi przemoc w rodzinie. Pozwoliło to na wypracowanie skutecznych ścieżek wsparcia dla osób potrzebujących. Każdy, kto tego wymaga otrzymuje niezwłoczne wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne. Otrzymuje informacje, jak skutecznie odizolować sprawcę przemocy domowej od członków rodziny. Gdy sytuacja tego wymaga osoba doświadczająca przemocy uzyskuje bezpieczne schronienie.

Swoim wsparciem służą także gdańskie instytucje i organizacje pozarządowe m.in.:

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku - wsparcie psychologiczne i prawne, hostel interwencyjny

  • Fundacja Centrum Praw Kobiet - wsparcie psychologiczne i prawne, pomoc w kontakcie z instytucjami oraz wymiarem sprawiedliwości

  • Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonujący w ramach Funduszu Sprawiedliwości - wsparcie prawne, psychologiczne, materialne, doradztwo zawodowe

  • Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - terapia psychologiczna dzieci

Więcej informacji o tym, gdzie szukać pomocy znajdą Państwo tutaj:

http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/dzieci-i-rodzina/przeciwdzialanie-przemocy/