Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 12:50

Zachowanie dystansu społecznego a zmiany w ruchu

Wyznaczenie dodatkowych pasów rowerowych, likwidacja przycisków przy przejściach dla pieszych czy priorytet dla ruchu pieszego na wybranych ulicach. To niektóre zmiany w organizacji ruchu, jakie zostaną wprowadzone w celu zachowania dystansu społecznego w dobie pandemii. Podczas piątkowej konferencji prasowej mówili o nich Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, Tomasz Wawrzonek,  pełniący obowiązki zastępcy dyrektora ds. Zarządzania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Agata Lewandowska, Miejski Inżynier Ruchu oraz Remigiusz Kitliński Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej.

- Światowa Organizacja Zdrowia w sposób jednoznaczny mówi o ruchu w naszych miastach w czasie pandemii. Gdy to tylko możliwe należy rozważyć jazdę na rowerze lub poruszać się pieszo, zapewni to utrzymanie bezpiecznego dystansu od innych oraz pomaga spełnić minimum  dziennej aktywności  fizycznej, co może być trudne przy pracy zdalnej i ograniczonym dostępnie do sportu   – mówił podczas konferencji Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. - W Gdańsku od zawsze promowaliśmy ruch pieszy oraz korzystanie z roweru. W czasie pandemii przypominaliśmy o tym szczególnie.

Zmiany w organizacji ruchu na czas i po czasie pandemii COVID-19

Podczas piątkowej konferencji przedstawiono zamiany organizacji ruchu mające na celu przystosowanie przestrzeni miejskiej do aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, ale także realizację wypracowanych wspólnie założeń przyjętej Strategii Rozwoju Gdańska. Dążą one do poprawy warunków ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego), zwłaszcza tego lokalnego, codziennego, z którego korzystają praktycznie wszyscy.

Wprowadzenie ich ma wpłynąć na

 • poprawę komfortu poruszania się pieszych i rowerzystów;
 • poprawę bezpieczeństwa drogowego;
 • redukcję hałasu generowanego przez ruch kołowy i poprawę jakości środowiska miejskiego;
 • zachęcenie gdańszczanek i gdańszczan do częstszego korzystania z roweru jako codziennego środka transportu;
 • uporządkowanie przestrzeni miejskiej i uproszczenie zasad ruchu drogowego.

Wprowadzane zostaną nastepujące zmiany:

likwidacja przycisków przy przejściach dla pieszych – zmiana docelowa, wprowadzana na terenie całego miasta w celu poprawy komfortu poruszania się pieszo i skrócenia czasu potrzebnego do pokonywania pieszo rozległych skrzyżowań; priorytet dla ruchu pieszego jest jednym z celów zapisanych w Strategii Rozwoju Gdańska oraz Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;

priorytet dla ruchu pieszego na ulicach lokalnych – zmiany obejmą wprowadzenie stref zamieszkania, czyli priorytet dla ruchu pieszego na całym przekroju ulicy, ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz zakaz parkowania poza wyznaczonymi miejscami; ponadto ruch zmotoryzowany zostanie ograniczony do ruchu mieszkańców; zmiany będą wprowadzone na następujących ulicach:

 1. Ceynowy - główny ciąg komunikacyjny pomiędzy węzłami PKP Oliwa i pętlą tramwajowa Oliwa;
 2. Kanapariusza - ciąg komunikacyjnym w obszarze Parku Oliwskiego prowadzący do Katedry Oliwskiej oraz szkoły podstawowej;
 3. Grażyny - obszar intensywnej zabudowy mieszkaniowej na ciągu komunikacyjnym łączącym rejon Placu Wybickiego i al. Legionów z węzłem komunikacyjnym Wrzeszcz PKP;
 4. Biała - ciąg komunikacyjny łączący rejon ul. Wyspiańskiego i targowiska z węzłem komunikacyjnym Wrzeszcz PKP;
 5. Główne Miasto - priorytet dla ruchu pieszego na obszarze historycznej zabudowy stanowiącej reprezentacyjny obszar miasta (analogicznie jak w okresie funkcjonowania rozszerzonej strefy ograniczonej dostępności w sezonie wakacyjnym).

zwiększenie przestrzeni dla pieszych i korzysających z rowerów na chodnikach wybranych ulic  - przeniesienie miejsc postojowych dla samochodów z obszaru chodnika na prawy pas ruchu w celu zwiększenia przestrzeni dla ruchu pieszego i rowerowego:

 1. na odcinku 0,3 km od ul. Kaprów do ul. Derdowskiego;
 2. na odcinku 0,3 km od ul. Klonowej do ul. Dmowskiego;

wyznaczanie dodatkowych pasów rowerowych ma za zadanie podnieść bezpieczeństwo i komfort rowerzystów oraz wpłynąć na uspokojenie ruchu samochodowego na jezdni; planowane zmiany docelowe:

 1. na ulicy Myśliwskiej (odcinek 0,5 km od ul. Andersa do sklepu Biedronka);
 2. na ulicy Platynowej (odcinek 0,3 km od ul. Świętokrzyskiej do ul. Rumla);
 3. na ulicy 3 Maja (odcinek 0,4 km od ul. Dąbrowskiego do dworca autobusowego);
 4. na ulicy Matemblewskiej (odcinek 0,8 km od ul. Potokowej do ul. Waldorffa);
 5. na ulicy Dragana (odcinek 1,0 km od ul. Sikorskiego do ul. Witosa);
 6. na ulicy Warszawskiej (odcinek 0,2 km od skrzyżowania z al. Havla);
 7. na ulicy Barniewickiej (odcinek 0,5 km od ul. Kielnieńskiej do ul. Parterowej).

wyznaczenie drogi rowerowej na alei Hallera (odcinek 0,8 km od ul. Czarny Dwór do ul. Wczasy) – dziś na odcinku tym ruch rowerowy połączony jest z pieszym; planowana zmiana poprawi warunki zarówno dla ruchu pieszego, jak i rowerowego, wykorzystując dostępną infrastrukturę drogową;

działania niwelujące rowerowy czarny punkt – przejazd rowerowy przez wlot ulicy Piramowicza w al. Zwycięstwa jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w Gdańsku dla ruchu rowerowego; duże natężenie tranzytowego ruchu samochodów w połączeniu z bardzo ograniczoną widocznością prowadzi do częstego wymuszania pierwszeństwa i kolizji oraz wypadków; odwrócenie kierunku ruchu na ulicy Piramowicza zminimalizuje ryzyko wystąpienia takich zdarzeń

Zapis wideo z konferencji prasowej dostępny jest tutaj: https://www.gdansk.pl/tv/jak-zachowac-dystans-w-nowych-warunkach-konferencja-prasowa,v,2232

W załączniku dostępna jest także mapka z lokalizacjami, których będą dotyczyły zmiany.