Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 18:46

Kiedy otwarcie gdańskich instytucji kultury?

Pomimo zapowiedzi premiera o otwarciu instytucji kultury, brakuje podstawy prawnej, by to zrobić. Konieczne jest rozporządzenie, które ureguluje zasady funkcjonowania placówek z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i odwiedzających, a także uwzględni specyfikę poszczególnych instytucji kultury.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński ogłosił, że zdjęcie zakazu działalności instytucji z dniem 4 maja 2020 nie oznacza nakazu ich otwarcia. Ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania instytucji oraz procedurach związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności w każdym przypadku podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym.

Warto zwrócić uwagę, że w rządowym komunikacie mowa jedynie o niektórych instytucjach kultury tj. muzeach, galeriach sztuki i bibliotekach. Do tej grupy zaliczają się prowadzone lub współprowadzone przez Gminę Miasta Gdańska: Europejskie Centrum Solidarności, Gdańska Galeria Miejska, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Muzeum Gdańska oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna.

- Miejskie instytucje kultury wyczekują dnia, w którym ponownie będą mogły otworzyć się dla gdańszczan i gdańszczanek. Od ponad miesiąca działają online i za pośrednictwem Internetu organizują wydarzenia i prezentują swoje zbiory. Nic jednak nie zastąpi jednak spotkania w świecie rzeczywistym – mówi Barbara Frydrych, dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury. - Zanim ponownie otworzymy instytucje kultury, zarówno dyrektorzy, jak i prezydent Gdańska, muszą mieć pewność, że publiczność i pracownicy są bezpieczni. Dlatego już teraz dyrektorzy wraz ze swoimi współpracownikami opracowują procedury, które będą następnie konsultowane ze służbami sanitarnymi. Czekamy również z niecierpliwością na akt prawny rządu - rozporządzenie, bez którego lokalny inspektor sanitarny nie przystąpi do konsultacji.

Poza brakiem rozporządzenia – również w rządowych zaleceniach po konferencji widoczne są rozbieżności w kwestii otwarcia instytucji kultury. Na stronie premiera pojawiała się informacja, że „decyzja o otwarciu danej placówki należeć będzie do organu prowadzącego po konsultacji z sanepidem”, natomiast w komunikacie ministra kultury czytamy: „Ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania instytucji oraz procedurach związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności w każdym przypadku podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym.”

Z powodu tych rozbieżności i braku podstaw prawnych gdańskie instytucje kultury nie zostaną otwarte po długim weekendzie. Nastąpi to prawdopodobnie w drugiej połowie maja i będzie komunikowane na stronie www.gdansk.pl, stronach internetowych instytucji kultury oraz za pośrednictwem Gdańskiej Karty Mieszkańca.

Nadal obowiązuje ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych. Według MKiDN do połowy maja wypracowane zostaną wytyczne dla teatrów, oper, baletów, filharmonii i innych instytucji prowadzących działalność artystyczną.