Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 18:34

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - Rada Miasta uchwaliła dofinansowanie z PFRON

Podczas czwartkowej sesji, Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rokWśród realizowanych zadań znajdą się m.in. warsztaty terapii zajęciowej i dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. 

Podział środków na 2020 rok opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej przeznaczono w tym roku 4 965 852 zł, zaś sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych – 7 650 zł. 

Wśród pozostałych zadań, które finansowane będą z Funduszu Rehabilitacji znalazło się dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Łączna pula wynosi 1 150 999 złDofinansowan zostanie także zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Na ten cel przeznaczone jest 20 000 zł. Niezwykle ważnym wydatkiem z funduszu będzie likwidacji barier architektonicznych, a koszt dopłat z PFRON wyniesie 1 000 000 zł.

Dofinansowane zostaną także  uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych  - 600 000 zł i szkolenia osób niepełnosprawnych łącznie 16 000 zł.