Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Daniel Stenzel

Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:55

Videokonferencja prezydentów Białegostoku, Gdańska, Poznania i Warszawy

Prezydenci czterech miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich o przekazaniu danych osobowych do Poczty Polskiej i o planie na powrót do normalności w gospodarce i życiu społecznym. W videokonferencji udział wzięli Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

-Zostaliśmy włączeni w pewną grę, w której nie chcieliśmy uczestniczyć – rozpoczął prezydent Białegostoku i prezes Unii Metropolii Polskich Tadeusz Truskolaski. Prezydent nawiązał w ten sposób do listu Poczty Polskiej, która zażądała wydania spisów wyborców – Powoływanie się przez Pocztę na ustawę COVID jest bezpodstawne; w tym stanie prawnym, tego zrobić nie możemy, bo byśmy łamali prawo – dodał Tadeusz Truskolaski.

Prezydent Gdańska zwróciła uwagę na chaos w edukacji i opiece nad dziećmi, brak konkretnych wytycznych odnośnie otwarcia placówek oświatowych - Wszystko wskazuje na to, że od 4 maja powinniśmy zapewnić opiekę najmłodszym dzieciom. Nie ma co do tego jasności, MEN nie wydaje jasnych poleceń, a my mamy parę dni na to, żeby zabezpieczyć opiekę w placówkach. Pogłoski są takie, że te placówki mają być dostępne dla dzieci rodziców pracujących, że nie będzie dla nich zasiłków opiekuńczych, że jedno dziecko ma się mieścić na 15 m2. To oznacza, że w jednej klasie w niektórych szkołach będzie mogło przebywać 2-3 dzieci?

Niepewność jutra, brak jasnych wytycznych także odnośnie otwierania kolejnych gałęzi gospodarki, na to zwrócił uwagę Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - W Poznaniu i w powiecie mamy zarejestrowanych około 100 tysięcy podmiotów gospodarczych. Jeżeli duże podmioty mają takie obostrzenia, które uniemożliwiają im pracę, to się przełoży na wielkie problemy społeczne, socjalne, bezrobocie, dlatego tutaj szczególnie apeluje do rządzących, żeby się ogarnęli i powiedzieli fryzjerom, kosmetyczkom, wielu branżom,  jakie muszą spełnić dodatkowe wymogi i kiedy będą mogli ruszyć?

Widmo bezrobocia i konkretne rozwiązania dotyczące ochrony miejsc pracy, to z kolei zdaniem prezydenta Warszawy najważniejsze wyzwanie dla rządzących - My chcemy się skupić na tym co najważniejsze, walce o każde miejsce pracy. Na tym się powinniśmy koncentrować, bo my jesteśmy od tego, żeby być blisko ludzi i pomagać ludziom. – mówił prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.