Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 17:43

Stanowisko prezydentów UMP w sprawie przekazania spisu wyborców

Poniżej stanowisko prezydentów miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich dotyczące przekazania spisów wyborców Poczcie Polskiej. Samorządowcy przypominają, że zgodnie z dzisiaj obowiązującymi przepisami, to gminy realizują zadania związane z wyborami Prezydenta RP. A obecnie procedowany projekt w sejmie nie jest obowiązującym prawem.

Prezydenci zwracają uwagę, że źródłem obowiązków po stronie Poczty Polskiej S. A., związanych z organizacją wyborów nie jest ew. polecenie (decyzja czy inne rozstrzygnięcie), lecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  Co więcej – w decyzji Prezesa Rady Ministrów, którą przesyła Poczta nie ma mowy o przekazywaniu spisu wyborców. Pod stanowiskiem podpisali się prezydenci Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina,  Warszawy i Wrocławia.

Szczegóły w załączeniu.