Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Junony
Aneta Niezgoda

Aneta Niezgoda
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

aneta.niezgoda@gdansk.gda.pl

​ ​ Inwestycje ​ ​
12:59

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Junony

W poniedziałek, 30 marca, planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Junony. Od godz. 6.00 ruch pojazdów na skrzyżowaniu ul. Junony z ul. Koziorożca będzie odbywał się objazdem poprowadzonym wzdłuż ul. Junony obok istniejącego ronda.

Zmiany nie wpłyną na kursowanie autobusów. Ruch pieszy będzie zachowany. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca maja 2020 r.
Utrudnienia na ul. Junony związane z z budową układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku – Osowej – Etap III. Wykonawcą zadania jest firma STRABAG Sp. z o.o. Budowa nowych układów drogowych powinna zakończyć się w grudniu 2020 roku.
Zadanie jest  elementem projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk” o całkowitej wartości ponad 131 mln zł. Projekt dofinansowany w wysokości ponad 80 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.