Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Gdański pakiet wsparcia przedsiębiorców
Olimpia Schneider

Olimpia Schneider
Urząd Miejski w Gdańsku

olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
58 323 63 05
693 380 082

14:06

Gdański pakiet wsparcia przedsiębiorców

Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, wiąże się z dużymi utrudnieniami dla przedsiębiorców. Ze względu na liczne ograniczenia, wprowadzane w ramach walki z epidemią koronawirusa, wielu właścicieli sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych oraz przewoźników, znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. W związku z tym, władze Gdańska podjęły kroki, które ułatwią funkcjonowanie podmiotom gospodarczym w ciężkim dla nich czasie. Pierwsze elementy gdańskiego pakietu wsparcia przedsiębiorców zakładają m.in. czasowe umorzenie czynszów najemcom gminnych lokali oraz zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące.

Główne założenia Gdańskiego pakietu wsparcia przedsiębiorców przedstawili podczas dzisiejszej telekonferencji: Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji oraz Emilia Kosińska, zastępca skarbnika.

- Choroba, która nas dotknęła, nie tylko dotyka fizycznie, ale w coraz większym stopniu dotyka również ekonomicznie. To czas próby nas wszystkich. To czas próby naszej solidarności. Chciałbym zadeklarować, że będziemy walczyć o każde miejsce pracy w naszym mieście, o każdego pracownika i każdego pracodawcę. Każdy będzie musiał z czegoś zrezygnować. My – wspólnota samorządowa, prywatni właściciele, podmioty gospodarcze, instytucje finansowe. Ale by w dłuższym okresie czasu miało to szanse zafunkcjonować, konieczne jest również wsparcie państwa.  Gdański pakiet wsparcia przedsiębiorców to program, który został skonsultowany w gronie przedstawicieli 12 największych miast Polski zrzeszonych w Unii Metropolii Miast Polskich – mówił podczas telekonferencji Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. 

Według przyjętego programu osłonowego, prowadzący działalność gospodarczą mogą liczyć na umorzenie czynszu w gminnych lokalach na 1 miesiąc, z możliwością zawieszenia obowiązku płacenia czynszu w kolejnych 2 miesiącach. O taką ulgę mogą wnioskować najemcy, którzy działają w branży uwzględnionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego.

- Będziemy monitorować sytuację i rozważymy całościowe lub częściowe umorzenie tego czynszu również w 3 kolejnych miesiącach. Kryzys, który nadchodzi dotyczy różnych branż. Branże, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, będą rozpatrywane indywidualnie, na wniosek – mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.  - Apelujemy do wszystkich restauratorów, którzy mają wydane decyzje na ogródki gastronomiczne, żeby złożyli wniosek o odstąpienie. Wiemy, że w tej chwili te ogródki i tak nie funkcjonują. Nie chcemy pobierać za nie opłat – podkreślał Piotr Grzelak

W ramach Gdańskiego pakietu wsparcia przedsiębiorców, zdecydowano również o możliwości odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatku od nieruchomości. Tu również konieczne jest złożenie wniosku przez przedsiębiorcę, który jest płatnikiem podatku. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie. – Chcielibyśmy Państwu zaproponować składanie wniosków o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, ale potrzebna jest tu zmiana zapisów w ustawie Ordynacja Podatkowa. Taką zmianę zaproponowaliśmy, aby ułatwić rozpatrywanie tych wniosków w sposób automatyczny – mówiła Emilia Kosińska - Postulujemy, aby w ogóle terminy płatności podatku od nieruchomości były odroczone na pół roku, ale potrzebna jest zmiana ustawowa, którą zgłaszamy jako Gdańsk wspólnie z innymi dużymi miastami zrzeszonymi w UMMP – dodała Emilia Kosińska.

Kolejnym punktem gdańskiego pakietu wsparcia przedsiębiorców jest zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące. Aby skorzystać z tego udogodnienia, konieczne jest złożenie wniosku przez użytkownika. - Przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii, zapewniamy możliwość ubiegania się o prolongatę, czyli przesunięcie terminu płatności oraz rozłożenie płatności na raty. Dotyczy to zarówno opłat za użytkowanie wieczyste, jak i za użytkowanie. Jednocześnie, wystąpiliśmy jako UMMP do rządu o przesunięcie ustawowego terminu płatności za użytkowanie wieczyste, przynajmniej na dzień 30 czerwca każdego roku – mówił Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji.

Istotnym elementem przedstawionego dziś pakietu, jest również możliwość odstąpienia od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych. - Pracujemy również na tym, choć tu prawdopodobnie będą potrzebne rozwiązania ustawowe – nad odstąpieniem egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych, na podstawie ustawy z 8 marca 2013 r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Chodzi o przysłowiowe 40 euro za opóźnienie w płatnościach. Chcielibyśmy od egzekucji tego odstąpić – uzasadniał Piotr Grzelak. 

Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców powinna być propozycja przywrócenia pełnej obsługi spraw związanych z przedsiębiorcami. Przygotowywane są takie rozwiązania, aby ułatwić przedsiębiorcom bieżący kontakt i załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim.
- Aktualnie przeorganizowujemy pracę urzędu tak, aby w najbliższych dniach umożliwić przedsiębiorcom załatwianie wszystkich spraw w relacji przedsiębiorca  - urząd – wyjaśniał Alan Aleksandrowicz.