Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Marta Dzierżawska
Urząd Miejski w Gdańsku,

Data publikacji 10:41

Budżet Obywatelski 2021 ruszy na wiosnę

Już 20 marca rozpocznie się 8. edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Gdańszczanki i gdańszczanie po raz kolejny będą mogli realizować swoje pomysły i zgłaszać propozycje swoich projektów. Wnioski będzie można składać do 16 kwietnia.

W tegorocznej edycji pula środków do wykorzystania wynosi 18 428 001 złotych. Kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe - realizowane w 35 dzielnicach Gdańska to 14 824 301 zł, na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 3 603 700 zł.

Budżet Obywatelski każdego roku ewaluuje. W porozumieniu z mieszkańcami powstają nowe regulacje tak, aby stawał się on jeszcze bardziej dostępny i atrakcyjny.

Nowe zasady

W tym roku jedną z najważniejszych zmian jest nowy podział puli środków na projekty dzielnicowe, dzięki któremu małe dzielnice zyskają większe fundusze do rozdysponowania (według zasady: 50% środków jest dzielonych po równo na wszystkie dzielnice, pozostałe 50% środków jest dzielona na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożona przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy). W poprzednich edycjach BO było to 30% i 70%.

Ponadto, mieszkańcy mają możliwość zgłaszania projektów, które proponują rozwiązania ułatwiające dostęp do budynków, które są własnością Gminy Miasta Gdańska, osobom z niepełnosprawnościami.

Proces głosowania uległ niewielkiej zmianie, mianowicie został rozszerzony o konieczność podania imienia ojca osoby głosującej.

Będzie zielono

W tym roku Gdańsk obiera zielony kierunek. W ramach pilotażowej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego można składać projekty związane z modernizacją i tworzeniem nowych terenów zielonych. W ramach pilotażowej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego 3 960 000 zł z puli Budżetu Obywatelskiego przekazane zostaje na projekty związane z modernizacją i tworzeniem terenów zielonych, w szczególności parków, zieleńców oraz skwerów. Gdańszczanki i gdańszczanie mogą zgłosić swoje pomysły w pięciu obszarach tematycznych: nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej, przestrzenie rekreacyjne, parki kieszonkowe, renowacja istniejących terenów zieleni, ogrody deszczowe. Kwota przeznaczona na zielone projekty dzielnicowe wynosi 2 880 000 zł i ogólnomiejskie 1 080 000 zł.

Wszystkie niezbędne informacje oraz materiały na temat Budżetu Obywatelskiego, już wkrótce, dostępne będą na stronie internetowej: www.gdansk.pl/budzetobywatelski.pl

Pomocą służy również:

Biuro Prezydenta

Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic

tel.: 58 323 65 97, 58 323-66-51 58 323 66 37, 58 323 63 37, e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

W dniu 26.02.2020 r. Wojewoda Pomorski opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego uchwałę nr XIX/459/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska.