Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Innowacyjne Gdańskie Centrum Kontaktu

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

prasa@gdansk.gda.pl

23:07

Innowacyjne Gdańskie Centrum Kontaktu

W środę 26 lutego w Warszawie wręczono nagrody w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020, organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Jednym z finalistów, w kategorii duże miasta był Gdańsk. Kapituła konkursu doceniła Gdańskie Centrum Kontaktu (GCK).

Innowacyjny Samorząd to nowy projekt Serwisu Samorządowego PAP wyłaniający i nagradzający najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest promocja wyróżniających się na tym polu miast oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządowych do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Przedmiotem oceny są nadsyłane przez jednostki samorządowe opisy zrealizowanych przedsięwzięć czy projektów. Głównymi kryteriami oceny w konkursie jest nowatorstwo w skali kraju oraz pozytywne rezultaty zastosowanych rozwiązań. Zgłaszane do konkursu projekty mogą dotyczyć rozmaitych obszarów. Mogą to być innowacje technologiczne, procesowe, społeczne, publiczne (komunalne) lub te dotyczące instrumentów i usług wsparcia. Konkurs przeprowadzony został w pięciu kategoriach: duże miasta (powyżej 200 tys. mieszkańców), gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty. W każdej kategorii wyłoniono jednego zwycięzcę, a kilka projektów zostało wyróżnionych. Dyplomy za zakwalifikowanie do finału otrzymały te samorządy, których projekty otrzymały co najmniej dwa głosy kapituły (każdy projekt oceniany był osobno).

GCK jednym z finalistów

Do konkursu zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z finalistów, w kategorii duże miasta został Gdańsk. Członkowie kapituły odnieśli się z uznaniem do projektu Gdańskie Centrum Kontaktu. Pamiątkowy dyplom, dla GCK odebrali Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Jarosław Schroeder kierownik Gdańskiego Centrum Kontaktu.

Gdańskie Centrum Kontaktu powstało, jako wspólne centrum kontaktu dla urzędu i jednostek miejskich, którego głównym zadaniem jest usprawnianie i upraszczanie komunikacji pomiędzy mieszkańcami, turystami, przedsiębiorcami a samorządem.

Gdańskie Centrum Kontaktu działa całodobowo przez siedem dni w tygodniu. Mieszkańcy mogą kontaktować się z GCK na kilka sposobów:

  • Telefon: 58 52 44 500

  • SMS: 500 105 115 - ten kanał dedykowany jest głównie osobom niesłyszącym i głuchoniemym

  • E-mail: kontakt@gdansk.gda.pl.

  • Interaktywna mapa porządku: http://mapa.gdansk.gda.pl/mp/app/index

  • Strona https://www.gdansk.pl/kontaktgdansk/

  • Formularze dostępne na portalu GCK

  • Możliwość zamówienia wiadomości z ostrzeżeniami e-mail lub SMS

  • Czat

  • Wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych Facebook, Messenger

Bardzo ważną częścią całego projektu jest specjalnie zaprojektowana strona internetowa. Portal, dzięki synchronizacji z Biuletynem Informacji Publicznej i witryną gdansk.pl, jest doskonałym źródłem informacji, ale i wygodną platformą komunikacji z pracownikami GCK. Strona www.gdansk.pl/kontaktgdansk/ umożliwia skorzystanie z ogromnej ilości usług świadczonych przez GCK i inne oddziały i jednostki Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Na witrynie można zgłosić problem za pomocą formularza "Zgłoś nam" lub chatu. Sprawy wymagające interwencji można zgłaszać poprzez dostępną na stronie Mapę Porządku. Możliwe jest też dokonanie wpłaty on-line na podatki, opłaty skarbowe, licencje i cały szereg innych opłat urzędowych. Strona internetowa umożliwia też łatwe zarezerwowanie wizyty w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców oraz sprawdzenie liczby klientów oczekujących w kolejce.