Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Aneta Niezgoda

Aneta Niezgoda
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

aneta.niezgoda@gdansk.gda.pl

​ ​ Inwestycje ​ ​
Data publikacji 09:05

W szkołach i żłobkach będzie cieplej

W Gdańsku kontynuowany jest program związany z termomodernizacją placówek oświatowych i żłobków. W minionym tygodniu ogłoszono kolejne przetargi. Poznaliśmy także oferty na przeprowadzenie prac w dwóch szkołach.

Celem Programu Termomodernizacji gdańskich placówek oświatowych i żłobków jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, modernizację instalacji grzewczych. Zmiany te przyczynią się do obniżenia kosztów utrzymania.
Obecnie jest sześć zadań w postępowaniu przetargowym.
Szkoła Podstawowa nr 55 przy ul. Wolności
Budynek SP 55 zostanie docieplony, wymienione zostaną okna i drzwi. Wymianie ulegnie także instalacja ciepłownicza. Szkoła zyska nowe oświetlenie zewnętrzne. Prace związane z termomodernizacją potrwają ok 11 miesięcy od rozpoczęcia robót. 29 stycznia poznaliśmy oferty na realizację zadania. Budżet, jakim miasto dysponuje na tę inwestycje wynosi 5 mln złotych. Łącznie wpłynęło 10 ofert. Najtańsza opiewa na 3,9 mln złotych. Oferty są teraz analizowane pod względem formalno-prawnym.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Na Zaspę
30 stycznia poznaliśmy także oferty na termomodernizację budynku ZSO nr 5. W zakresie zadania znalazło się m.in. docieplenie i hydroizolacja zewnętrznych ścian fundamentowych, dachu i piwnic, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji c.o. Miasto zamierzało przeznaczyć na inwestycję niecałe 9 mln złotych. W przetargu zgłosiło się 6 firm. Najtańsza z ofert to niecałe 5,8 mln złotych. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2021 r. Szkoła Podstawowa Nr 42 w Gdańsku przy ul. Czajkowskiego
Budynek SP 42 zostanie docieplony, wymienione zostaną okna i drzwi. Ponadto przebudowane będzie wejście do szkoły wraz ze schodami i balustradami. Wymianie ulegnie także instalacja ciepłownicza. Szkoła zyska nowe oświetlenie zewnętrzne. Jednocześnie prowadzone będą prace przy przebudowie basenu. Prace potrwają do sierpnia 2021 r. Oferty w przetargu poznamy 12 lutego.
Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Na Stoku
Poza pracami związanymi z dociepleniem ścian i dachu budynku, w którym mieści się SP 21, Wykonawca przebuduje piwnice, aby mogły powstać w nich szatnie dla uczniów, a także dostosuje budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostaną także sieci elektryczne, wymianie ulegnie instalacja sanitarna. Roboty mają potrwać ok. 13 miesięcy od daty podpisania umowy. Oferty w przetargu poznamy 18 lutego.
Przedszkole nr 49 przy ul. Śląskiej
Dzień później odbędzie się otwarcie ofert na przebudowę Przedszkola nr 49. W budynku placówki zostaną docieplone ściany i dach, wymienione zostaną okna i drzwi,  wybudowane zostaną także schody zewnętrzne. Ponadto wokół budynku zostanie wykonane oświetlenie. Inwestycja ma zakończyć się w listopadzie 2020 roku.
Przedszkole nr 1 przy ul. Władysława IV
W tym roku planowany jest także remont połączony z termomodernizacją Przedszkola nr 1 przy ul. Władysława IV. Ściany budynku przedszkola zyskają nową izolację i elewację. Docieplony zostanie także dach obiektu. Na zewnątrz budynku zamontowane zostanie nowe oświetlenie. Przebudowie ulegnie również taras. Prace mają potrwać 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert nastąpi 24 lutego.

W ramach Programu Termomodernizacji realizowane są obecnie również  cztery inne zadania. 6 sierpnia podpisano umowę na termomodernizację Żłobka nr 1 przy ul. Malczewskiego.   Koszt prac to ponad 1,3 mln zł. Realizacja zadania zakończy się w I kwartale 2020 r.  Ponadto rozpoczęły się prace na terenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 92 przy ul. Startowej w Gdańsku. Inwestycja ma zakończyć się w II kwartale 2020 r. W obiekcie przebudowywane są pomieszczenia technologiczne - węzeł żywienia. Koszt inwestycji to ponad 13,4 mln złotych.  Ponadto  4 października została podpisana umowa związana z pracami w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Lilli Wenedy.  Koszt inwestycji to 2,34 mln złotych. Realizacja zadania potrwa do III kwartału  2020 r. Podpisano także umowę na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 28 i dwóch internatów dla uczniów przy ul. Tęczowej 25, 26 w Gdańsku Sobieszewie. Koszt realizacji zadania to ok. 888 tys. złotych. Realizacja zadania potrwa do maja 2020 r.
Termomodernizacja obejmie 30 placówek
Inwestycje są częścią programu kompleksowej termomodernizacji placówek oświatowych i żłobków w Gdańsku, który  zyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dotacja przyznana została dla 30 obiektów. Koszty realizacji całego programu przewidziano na ok. 102,7 mln złotych. Łączna kwota dofinansowania unijnego to ponad 33,8 mln złotych.  
W ramach projektu przeprowadzono już termomodernizację Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej. Prace zakończyły się w październiku 2017 roku. Ich koszt to 738 tys. zł. Przetargi na docieplenie kolejnych placówek będą ogłaszane sukcesywnie. W pierwszej kolejności opracowywane są dokumentacje projektowe. Po ich pozyskaniu rozpoczną się procedury przetargowe na realizację robót.

Obiekty ujęte w programie termomodernizacji:

1.            Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej 61 (zrealizowano w 2017 roku)

2.            Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 (obecnie SP nr 92)

3.            Szkoła Podstawowa nr 24 przy ul. Lilli Wenedy 19

4.            Żłobek nr 1 przy ul. Malczewskiego 33

5.            Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 (obecnie SP nr 2) przy ul. Marusarzówny 10

6.            Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul. Reformackiej 18

7.            Przedszkole nr 1 w Gdańsku przy ul. Władysława IV 14

8.            ZSO nr 5, obecnie IV LO przy ul. Na Zaspę 31 A

9.            Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Wczasy 3

10.          Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Czajkowskiego  1

11.          Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Na Stoku 43

12.          Przedszkole nr 7 przy ul. Zator-Przytockiego 7

13.          Przedszkole nr 74 przy ul. Magellana 3

14.          Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Dragana 2

15.          ZKPiG nr 20, obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10

16.          ZKPiG nr 5, obecnie Szkoła Podstawowa nr 56 przy ul. Małomiejskiej 8A

17.          Przedszkole nr 4 przy ul. do Studzienki 36

18.          Przedszkole nr 33 przy ul. Klonowicza 1 a

19.          Przedszkole nr 49 przy ul. Śląskiej 35A

20.          Żłobek nr 2 przy ul. Piastowskiej 92 A

21.          Żłobek nr 3 przy ul. Chałubińskiego 20

22.          Żłobek nr 4 przy ul. Startowej 3

23.          Szkoła Podstawowa nr 55 przy ul. Wolności 6A

24.          Szkoła Podstawowa nr 62 przy ul. Kępnej 38

25.          Szkoła Podstawowa nr 81 przy ul. Siedleckiego 14

26.          ZSO nr 6 przy ul. Głębokiej 11

27.          ZSKPiG nr 1 (obecnie  SPS 28)

28.          Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Gościnnej 4

29.          Żłobek nr 5 przy ul. Konopnickiej 14

30.          Żłobek nr 6 przy ul. Wassowskiego 7