Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl
Zdjęcie portretowe: Daniel Stenzel

Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:10

Spotkanie prezydent Gdańska z posłami i senatorami z województwa pomorskiego

O niezbędnym wsparciu dla samorządów w sprawach m.in programu czystego powietrza, finansowania oświaty, ale także o priorytetowych dla Gdańska inwestycjach drogowych. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz wraz z zastępcami przedstawiła parlamentarzystom z województwa pomorskiego listę najważniejszych dla gdańszczanek i gdańszczan spraw do załatwienia.

 Z inicjatywy prezydent Gdańska odbyło się dzisiaj pierwsze w nowej kadencji sejmu i senatu spotkanie z parlamentarzystami z województwa pomorskiego. – Chcemy dzisiaj, z całym zespołem przedstawić sprawy, które w naszej ocenie powinny być uregulowane ustawowo. Bo nie jest w gestii samorządu wprowadzanie przepisów karnych w sytuacji nielegalnego składowania odpadów na tzw słupy, jak tego teraz doświadczamy w Gdańsku. Wszystkie nasze lokalne wspólnoty borykają się z brakiem pieniędzy na edukację. Wreszcie wszyscy doświadczamy braku dobrze zorganizowanej polityki państwa wobec seniorów – rozpoczęła prezydent Aleksandra Dulkiewicz. O sprawach, które należy uregulować na szczeblu ogólnopolskim mówili także: pierwszy zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak, a także zastępca ds. edukacji i usług społecznych Piotr Kowalczuk, z-ca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski i z-ca prezydenta ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz. Z kolei o sprawach o charakterze regionalnym mówił marszałek województwa Mieczysław Struk.

Polityka śmieciowa i nowe uregulowania dot. gospodarowania odpadami – od tego rozpoczął z-ca prezydenta Piotr Grzelak, zwracając uwagę na potrzebę uregulowania odpowiedzialności producentów opakowań za powstające z nich odpady. – W systemie gospodarowania odpadami brakuje nam dzisiaj również zaangażowania samych producentów plastikowych opakowań. Same rozmowy to za mało. Widzimy potrzebę zmian na poziomie krajowym – ustawowym. Piotr Grzelak przedstawił również główne założenia do ustawy metropolitalnej dla Pomorza, której projekt został przekazany w ubiegłym tygodniu na ręce marszałka Senatu.

W każdej złotówce przekazywanej na cele edukacyjne, ponad 50 groszy to dopłata z budżetów gmin – rozpoczął swoje wystąpienie z-ca prezydenta Piotr Kowalczuk – Edukacja dzisiaj jest mocno niedofinansowana, staje się ogromnym problemem budżetowym przede wszystkim dla małych samorządów i wszyscy odpowiadający za edukację powinni mieć tego świadomość. Piotr Kowalczuk zwrócił również uwagę na brak polityki państwa w zakresie opieki nad seniorami, a także potrzebnym wsparciu w systemie pieczy zastępczej.

O braku skutecznej polityki ekologicznej w ramach „czystego powietrza” i dużego programu wymiany pieców, mówił z kolei z-ca prezydenta Piotr Borawski. Tylko w samym Gdańsku mamy do wymiany 15 tys. pieców, potrzebne są nie tylko pieniądze na wymianę samych pieców, ale także tzw. programy osłonowe. Bardzo często, osoby, które dzisiaj wymieniają piece na nowsze, bardziej ekologiczne urządzenia, później mają problemy z bieżącym utrzymaniem tych urządzeń – podsumował z-ca ds. klimatu i przedsiębiorczości. W sprawach nielegalnego składowania odpadów na tzw. słupy potrzebne są zmiany w prawie i wprowadzenie bardziej dotkliwych sankcji karnych. Podobnie jeśli chodzi o sprawy parkowania na terenach zielonych i chodnikach – powinien zostać wprowadzony zakaz takiego parkowania.

Kluczową inwestycją dla Gdańska i całego regionu w najbliższych latach będzie obwodnica metropolitalna – Ta obwodnica dzisiaj jest przez nas bardzo wyczekiwana, ale także niestety mocno opóźniona, a to właśnie od nowego układu dróg będą zależne kolejne przebudowy i remonty, np. węzłów drogowych przy istniejącej obwodnicy Trójmiasta – rozpoczął swoje wystąpienie z-ca prezydenta Alan Aleksandrowicz. Prezydent przedstawił również plany rozwiązań drogowych dla dzielnicy Olszynka, z zastrzeżeniem, że będą one również potrzebowały wsparcia państwowych spółek jak np. PKP PLK. Alan Aleksandrowicz przedstawił także konieczność ustawowego dostosowania noclegowni do nowych przepisów, za czym nie poszły środki finansowe, i co staje się kolejnym budżetowym problemem dla wielu samorządów.

Marszałek Mieczysław Struk zapowiedział szerokie konsultacje strategii województwa pomorskiego. Mieczysław Struk nawiązał również do kłopotów budżetowych samorządów po wprowadzeniu tzw Piątki Kaczyńskiego – Musimy mieć świadomość, że największe problemy są w małych gminach. W samorządach, z niewielkim budżetem, ubytek rzędu 3-5 mln zł z tytułu Piątki Kaczyńskiego, może być dramatyczny w skutkach.