Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Gdańsk ma nowego skarbnika
Jędrzej Sieliwończyk

Jędrzej Sieliwończyk
Urząd Miejski w Gdańsku

jedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
58 323 63 84
693 813 141

12:40

Gdańsk ma nowego skarbnika

Pani Izabela Kuś została powołana na nowego Skarbnika Miasta Gdańska. Taką decyzję podjęli miejscy radni podczas dzisiejszej sesji.  To jedyne stanowisko, które obsadzane jest w drodze uchwały Rady Miasta. - Dziękuję za zaufanie, za wiarę w moje siły i możliwości, za nowe wyzwania i za przestrzeń do samorealizacji – mówiła po przyjęciu uchwały nowa pani skarbnik.

Z czystym sumieniem rekomenduje panią Izabelę Kuś na stanowisko skarbnika miasta Gdańska. Jest świetnym specjalistą w zakresie finansów i ma wszelkie niezbędne predyspozycje, aby podołać temu zadaniu – podkreślała Aleksandra Dulkiewicz,  prezydent Gdańska.

– Bardzo dziękuję za przyjęcie mojej kandydatury, głosy wstrzymujące przyjmuję jako kredyt zaufania. Chciałam skierować wyrazy wdzięczności przede wszystkim do pani prezydent. Dziękuję za zaufanie, za wiarę w moje siły i możliwości, za nowe wyzwania i za przestrzeń do samorealizacji. Mam poczucie wrzucenia na głęboką wodę. Wierzę jednak, że potrafię się utrzymać na powierzchni, myślę, że jestem nawet w stanie płynąć. W zasięgu ręki mam zestaw kół ratunkowych w osobach kadry zarządzającej i współpracowników – mówiła Izabela Kuś.

O przyszłość finansów miasta spokojna jest też ustępująca pani skarbnik, Teresa Blacharska - Jestem absolutnie pewna, że pani Iza Kuś prowadzi finanse miasta w tym samym kierunku, który jest obecnie, czyli utrzymanie stabilności. Jestem też przekonana, że zostanie utrzymany wysoki standard finansów miasta – mówiła była pani skarbnik.

Podczas styczniowej sesji Rady Miasta Gdańska prezydent Dulkiewicz podsumowała kandydaturę Izabeli Kuś – Ma ogromne doświadczenie, wiedzę, angażuje się społecznie i bardzo dobrze tańczy!

Kim jest nowa skarbnik miasta

Pani Izabela Kuś urodziła się 19 listopada 1970 r. w Grudziądzu. Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. W styczniu 1995 r. ukończyła Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność Ekonometria. W 2008 r. ukończyła Studium Kierowników Projektów Europejskich, natomiast w  czerwcu 2011 uzyskała certyfikat zarządzania projektami wg metodyki PRINCE 2.

W 2014 r. zdała państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Nowa pani skarbnik swoją karierę zawodową rozpoczęła w bankowości.  W  latach 1994-1998 pracowała w banku, z czego  2 lata w wydziale kredytów i 2 lata w dziale sprzedaży.

W Urzędzie Miejskim w Gdańsku została zatrudniona od 1.04.1998 r. na stanowisku Inspektora w Wydziale Inwestycji Miasta. Od dnia 1 lipca 2004 r. pełniła obowiązki kierownika referatu planowania w Wydziale Programów Rozwojowych, natomiast 1 lipca 2009 r. objęła stanowisko zastępcy dyrektora – kierownika referatu w Wydziale Programów Rozwojowych.

Izabela Kuś ma duże doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi - od 15 lat zajmuje stanowiska kierownicze.

Podczas pracy w Urzędzie na różnych stanowiskach urzędniczych, pani Izabela Kuś zdobyła doświadczenie w planowaniu i rozliczaniu budżetu w szczególności w zakresie inwestycyjnym. Odpowiadała za przygotowanie inwestycyjnej części budżetu miasta, Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie inwestycji oraz wieloletniego planowania inwestycyjnego. Współtworzyła zasady wieloletniego planowania inwestycyjnego w Gdańsku i oprogramowania wspomagającego ten proces uczestnicząc w projekcie Umacniania Wiarygodności kredytowej Miasta Gdańska. Później wielokrotnie dzieliła się wiedzą i doświadczeniami z samorządowcami z Europy Wschodniej i Południowej.  Jako ekspert pracowała w projekcie wdrażania procedur wieloletniego planowania inwestycyjnego w  samorządach okręgu kaliningradzkiego.

Gdy po wejściu Polski do Unii  Europejskiej pojawiły się pierwsze projekty inwestycyjne finansowane ze środków europejskich, kierując referatem budżetu współtworzyła procedury rozliczeń unijnych.

Jest osobą bardzo dobrze zorganizowaną, komunikatywną. Nie boi się podejmowania nowych wyzwań a w sytuacjach kryzysowych szybko znajduje optymalne rozwiązania. Niejednokrotnie była doceniania za sprawne i rzetelne prowadzenie i zarządzanie finansami przeznaczonymi na realizację zadań inwestycyjnych.