Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Będzie Zielony Budżet Obywatelski – radni zdecydowali

Sylwia Betlej
Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielni

sylwia.betlej@gdansk.gda.pl

12:35

Będzie Zielony Budżet Obywatelski – radni zdecydowali

Przygotowania do ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wchodzą w ostatnią fazę. Z roku na rok nasze miasto pięknieje i staje się przyjazne mieszkańcom, dzięki realizowanym projektom z Budżetu Obywatelskiego.

W tym roku mamy szansę w szczególny sposób zadbać o nasze dzielnice.  30 stycznia Radni Miasta Gdańska przegłosowali wydzielenie części kwoty na tzw. projekty zielone. W każdej dzielnicy 20% środków będzie przeznaczonych na takie projekty, a w puli projektów ogólnomiejskich 30% kwoty. Ponadto w głosowaniu mieszkańcy otrzymają dodatkowy 1 punkt na projekty zielone w dzielnicach i 1 punkt na projekt zielony ogólnomiejski.

To pilotażowy, pierwszy w Polsce sposób na wyodrębnienie w budżecie obywatelskim projektów, których założeniem jest rozwój terenów zielonych. Projekty będzie można zgłaszać w pięciu obszarach tematycznych:

  1. Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej
  2. Przestrzenie rekreacyjne
  3. Parki kieszonkowe
  4. Ogrody deszczowe
  5. Renowacja istniejących terenów zieleni

Pula przeznaczona na Zielony Budżet Obywatelski 2021 to ok. 4 mln zł.

Istotna jest też zmiana rozdziału środków na dzielnice. Dzięki zmianie proporcji podziału mniejsze dzielnice otrzymają więcej pieniędzy i tym samym większe możliwości realizacji projektów.

Najpóźniej w połowie marca ruszymy z naborem projektów.

Szczegółowy harmonogram działań oraz wszystkie niezbędne formularze i informacje będą wkrótce dostępne na naszej stronie internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.