Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Daniel Stenzel

Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku

daniel.stenzel@gdansk.gda.pl
696 444 872

Data publikacji 15:08

Aleksandra Dulkiewicz prezydentem wykonawczym Rady Gmin i Regionów Europy (CERM)

Prezydent Gdańska została wybrana do władz CERM. To docenienie roli Gdańska na samorządowej mapie Europy i wyraz dużego zaufania dla prezydent A.Dulkiewicz.

Jedna z największych i najstarszych samorządowych organizacji europejskich wybrała nowe władze. Prezydent Gdańska będzie pełniła funkcję prezydenta wykonawczego. O powierzeniu tej roli Aleksandrze Dulkiewicz zdecydowali samorządowcy obradujący we francuskim mieście Orlean.

W skład Rady Gmin i Regionów Europy wchodzi 60 organizacji, ze wszystkich państw unijnych i państw nienależących do UE. W sumie organizacje samorządowe zrzeszone w ramach CERM reprezentują 150 000 gmin i regionów z całej Europy. Głównym zadaniem Rady Gmin i Regionów Europy jest promocja silnej, zjednoczonej Europy. Organizacja ma zabiegać o interesy lokalnych wspólnot, proponować rozwiązania w takich dziedzinach jak: ekologia, transport, edukacja, migracje, zmiany klimatyczne, czy rozwój gospodarczy.

Z ramienia Polski do CERM należą Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich. Prezydent Gdańska reprezentuje w tej organizacji Związek Miast Polskich. Siedzibą CERM jest Bruksela.