Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Prezydent Gdańska zwraca się do RPO w sprawie stanowiska KRRiT
Daniel Stenzel

Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku

daniel.stenzel@gdansk.gda.pl
696 444 872

Data publikacji 13:43

Prezydent Gdańska zwraca się do RPO w sprawie stanowiska KRRiT

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz prosi Rzecznika Praw Obywatelskich o ponowne wystąpienie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie nierzetelnych materiałów telewizji publicznej. Wcześniej KRRiT nie dopatrzyła się w działaniach TVP nieprawidłowości, co więcej stanowisko TVP przyjęła jako własne. KRRiT nie podjęła próby poznania stanowiska obu stron.

- W mojej ocenie największe zastrzeżenia budzi sposób procedowania sprawy zgłoszonej do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała bowiem wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Telewizji Polskiej, ta zaś do Telewizyjnej Agencji Informacyjne, która była odpowiedzialna za przygotowanie spornych materiałów. Odpowiedź na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich przygotował dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i przekazał ją do Telewizji Polskiej ta zaś do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która to, jako swoje ustalenia przekazała ją do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to więc konstrukcja, która sprowadza się do tego, że strona podlegająca prawnej lustracji samodzielnie i bez udziału potencjalnego pokrzywdzonego orzeka w swojej własnej sprawie – zwraca uwagę prezydent Gdańska.

W piśmie do RPO prezydent przypomniała główne zasady, którymi TVP, zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji powinna się kierować. To pluralizm, bezstronność, wyważenie i niezależność.  - Zgodnie z art.18 ust.3 tej ustawy, audycje telewizyjne nie mogą między innymi sprzyjać zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu. Ponadto regulacje zawarte w przepisach art.21 ust.2 pkt 2 i 3 wskazanej ustawy nakazują, aby programy publicznej telewizji rzetelnie ukazywały całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą, sprzyjały swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej.

W materiałach z lipca i sierpnia 2019 roku tych naczelnych zasad, obowiązujących szczególnie media publiczne, trudno się doszukać - Materiał z dnia 24 lipca 2019 r., który dotyczył pozornie wydarzeń, jakie miały miejsce w związku z marszem w lipcu 2019 r. w Białymstoku, tak naprawdę bez żadnych racjonalnych podstaw i bez faktycznego związku z tym wydarzeniem pokazywał Miasto Gdańsk i jego władze, jako rzekomo sprzyjające neonazistowskim poglądom. Oczywiście obraz ten jest całkowicie fałszywy jednak sposób i kontekst jego przekazania może wzbudzać agresje albo, co najmniej niechęć do społeczności gdańskiej i jej władz. W drugim materiale z 2 sierpnia 2019 r. zestawiono moją wypowiedź o braku zgody władz Gdańska na zawłaszczenie przez Państwo terenów Westerplatte z archiwalnym filmem pokazującym bombardowanie w 1939 r. terenu Westerplatte przez Niemców. Kontekst tego zestawienia był taki, że Prezydent Gdańska sprzeciwia się godnemu uczczeniu bohaterskich obrońców Westerplatte. Taki przekaz jest oczywiście fałszywy – zauważa prezydent Dulkiewicz.

 

W załączeniu pismo do RPO.