Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Aneta Niezgoda

Aneta Niezgoda
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

aneta.niezgoda@gdansk.gda.pl

​ ​ Inwestycje ​ ​
Data publikacji 13:16

Kolejne inwestycje w ramach rewitalizacji dzielnic Gdańska

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na kolejne inwestycje związane z rewitalizacją dzielnic Gdańska. Pierwsze zadanie dotyczy adaptacji dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej. Druga inwestycja obejmuje przebudowę budynku przy ul. Królikarnia.

Metamorfoza dawnego Ratusza coraz bliżej
W dawnym Ratuszu przy ul. Gościnnej 1 działać będzie Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. Przewidziano tam także utworzenie siedziby Rady Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech – Lipce. Mieszkańców Oruni ucieszy fakt, że w tym miejscu powstanie mediateka. Przy ul. Gościnnej 1 będzie można wypożyczyć nie tylko książki, ale także filmy i płyty. Na budynku zostanie zamontowany podświetlany  szyld „Ratusz Oruński”.
Wnętrze budynku zostanie przebudowane tak, by został on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zostanie zainstalowana winda, która ułatwi poruszanie po obiekcie.  W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego przewiduje się zmianę sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową wewnętrznego układu pomieszczeń, wymianę dachu, przebudowę schodów i istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Zakres zadania przewiduje wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, oświetlenia ogólnego, telekomunikacyjnej, wodociągowo – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową oraz wentylacją mechaniczną. W budynku zostaną wymienione okna, drzwi i posadzki. Obiekt będzie również monitorowany. Teren wokół gmachu zostanie zagospodarowany. Pojawią się nowe ławki i stojaki na rowery.
Dawny Oruński Ratusz został wybudowany w 1867 roku. Ceglaną elewację frontową zdobią płaskorzeźby Temidy i Demeter – patronek sprawiedliwości i urodzaju. Budynek do końca II wojny światowej mieścił siedzibę lokalnego magistratu, potem urzędu stanu cywilnego, następnie komisariatu Milicji Obywatelskiej i Policji. Od 2010 roku budynek stoi niezagospodarowany. Jeśli procedura przetargowa przebiegać będzie bez zakłóceń, prace zakończą się we wrześniu 2021 r.

Przebudowa budynku przy ul. Królikarnia 13
Drugi przetarg, który w najbliższym czasie zostanie ogłoszony dotyczy przebudowy budynku przy ul. Królikarnia 13.  Po zakończeniu prac w obiekcie funkcjonować będzie Placówka Wsparcia Dziennego. Obecnie w budynku znajdują się biura. Gmach składa się z trzech części. W pierwszej z nich znajdują się dwie kondygnacje, w drugiej i trzeciej jest tylko jedna kondygnacja.
Dzięki adaptacji budynku, będzie można w nim prowadzić zajęcia edukacyjne czy porady psychologiczno - pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Zadanie  uwzględniać będzie m.in. osuszenie fundamentów i ścian zewnętrznych budynku, podłączenie budynku do sieci CO, wyposażenie budynku w windę i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto budynek zostanie docieplony. Wymieniony zostanie dach obiektu. Wewnątrz obiektu położone zostaną nowe posadzki. W zakresie inwestycji jest także montaż nowych okien i drzwi. Podobnie jak w przypadku budynku dawnego Ratusza, wymienione zostaną także instalacje wewnętrzne, m.in. : elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna i teletechniczna.
W ramach inwestycji zostanie wykonana altana sceniczna i rekreacyjna. Wokół budynku zostaną ustawione ławki i stojaki na rowery. Tereny zielone wokół budynku zostaną zagospodarowane, by służyć rekreacji. Wokół budynku pojawi się także oświetlenie i monitoring. Prace mają potrwać 10 miesięcy od daty podpisania umowy.
Oba zadania są  elementami programu rewitalizacji dzielnic Gdańska, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.  Zrewitalizowane zostaną cztery obszary Gdańska: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Część kosztów inwestycji zostanie pokryta dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Koordynatorem rewitalizacji czterech dzielnic Gdańska jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizować będą także Gdańskie Nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe.