Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zuzanna Gajewska

Zuzanna Gajewska
Urząd Miejski w Gdańsku

zuzanna.gajewska@gdansk.gda.pl
58 323 63 85
502 692 901

Data publikacji 12:28

Twoja twórcza przestrzeń

Tworzysz? Nie masz miejsca na swoją pracownię? Skorzystaj z programu Gdańskie Otwarte Pracownie, wynajmij lokal komunalny na preferencyjnych warunkach i stwórz swoją twórczą przestrzeń. Do wyboru jest pięć miejsc na terenie miasta. Wnioski można składać do 24 stycznia.

Program kierowany jest do lokalnych artystek i artystów. Dzięki niemu mogą uzyskać przestrzeń dla siebie, ale też stworzyć miejsce spotkań z kulturą i sztuką dla mieszkańców. W Gdańskich Otwartych Pracowniach odbywają się wernisaże, spotkania, warsztaty arteterapeutyczne czy pokazy filmów.

Łącznie w ramach programu uruchomionego w 2017 roku wynajęto już osiem lokali, w różnych dzielnicach miasta.  Do tej pory otwarte pracownie pojawiły się już w Nowym Porcie, Wrzeszczu Górnym, Biskupiej Górce, na Oruni, Stogach czy Przeróbce.

Wśród twórców, którzy skorzystali z programu znaleźli się  między innymi  Marcin Zawicki, który otworzył Tajną Galerię we Wrzeszczu czy malarka i artystka multimedialna, Honorata Martin. Jej pracownia znajduje się na Biskupiej Górce. Z kolei na Stogach, swoją pracownię otworzył Wiliam Malcolm.

Teraz twórcy mogą wybierać spośród pięciu kolejnych. Dwa z nich znajdują się w Śródmieściu, dwa we Wrzeszczu Górnym i jeden w Oliwie.

Najemcy mogą skorzystać ze specjalnych stawek czynszu pod warunkiem, że swoją przestrzeń będą udostępniać mieszkańcom, np. organizując dla nich warsztaty czy wystawy. Umowa najmu zawierana jest na pięć lat, a po tym czasie najemca ma pierwszeństwo do wynajmu.

Koszty najmu w ramach Gdańskich Przestrzeni Otwartych ustalono na poziomie:

  • 2,89 zł/m2 dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z wyłączeniem handlu
  • 8,67 zł/m2  dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z możliwością handlu.

By starać się o pracownię musisz spełnić następujące warunki:

- działalność artystyczna lub twórcza musi być prowadzona w lokalu przez ciebie osobiście;
- jeżeli planujesz działalność niezarobkową, to dochody z tej działalności, w całości powinny być przeznaczane na działalność statutową
- przedstaw harmonogram czasowego udostępnienia pracowni dla publiczności;
- uwzględnij w planie działania spójne z celami programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030
- być mieszkanką lub mieszkańcem Gdańska lub prowadzić działalność artystyczną w Gdańsku.

W tej edycji do wykorzystania Gdańskie Nieruchomości wytypowały pięć komunalnych lokali użytkowych:

1) al. Grunwaldzka 52

2) ul. Długie Ogrody 51 i 51 A
3) ul. Gdyńskich Kosynierów 10
4) ul. Generała De Gaulle’a 2 A
5) ul. Hołdu Pruskiego 1/1 A.

Koordynatorami programu są Gdańskie Nieruchomości oraz Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Oferty można składać do 24 stycznia do godziny 15.00 w Kancelarii Działu Nieruchomości (I piętro) przy ul. Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku.

Najemców wybiera Prezydent Gdańska na kierując się opinią sześcioosobowej Komisji, w skład której wchodzą: przedstawiciele Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz przedstawiciel Akademii Muzycznej.

Potencjalni najemcy powinni zapoznać się ze stanem technicznym lokali. W tym celu należy skontaktować się z właściwymi Biurami Obsługi Mieszkańców. Informacje odnośnie składania ofert można uzyskać w Gdańskich Nieruchomościach, pod numerem telefonu 58 309 10 13 lub drogą elektroniczna pisząc na adres un@nieruchomoscigda.pl

Program Gdańskie Otwarte Pracownie realizuje założenia Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny funkcjonującego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Działania przewidziane w programie operacyjnym mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.

 

Fot. Wystawa Anny Królikiewicz, Tajna Galeria