Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:34

NGO: spotkanie konsultacyjne w sprawie kulturalnych grantów

W styczniu odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w konkursach na kulturalne granty. Konkursy dotyczą realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska.

Spotkanie będzie dotyczyło konkursów „Wydarzenia kulturalne 2020” oraz „Działania kulturalne 2020”. Jego tematem będą rezultaty, które należy osiągnąć realizując inicjatywę. Uczestnicy dowiedzą się, jak osiągnąć zamierzony rezultat i jak sprawdzić czy projekt został zrealizowany zgodnie  z złożeniami.

Konsultacje poprowadzi Beata Dubiel – Stawska – trenerka, konsultantka, facylitatorka i autorka programów szkoleniowych. Spotkanie odbędzie się 8 stycznia, o godz. 16.00 w sali 107 w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Wnioski na kulturalne inicjatywy realizowane w 2020 roku można składać do 15 stycznia za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl. O środki mogą starać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają w obszarze kultury i sztuki, ale też ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na najlepsze projekty czeka łączna kwota trzech milionów złotych.