Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:23

Działasz w NGO? Złóż wniosek na kulturalny grant!

Ruszyły miejskie konkursy grantowe na wydarzenia i działania kulturalne dla organizacji pozarządowych. W 2020 roku w puli są trzy miliony złotych. Czas na składanie wniosków jest do 15 stycznia.

Konkursy dotyczą ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2020 przeznaczony jest dla organizacji, które chcą zaprezentować publiczności ważną, ciekawą i inspirującą twórczość w postaci wydarzenia lub cyklu wydarzeń. W tym konkursie jeden wnioskodawca może złożyć trzy oferty.

Natomiast w Konkursie na Działania Kulturalne 2020 priorytetem jest włączenie uczestników w proces twórczy. Jego celem jest realizacja działań artystycznych i kulturalnych z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze. Tu maksymalnie można zgłosić pięć propozycji.

W 2020 roku na najlepsze projekty czeka łączna kwota trzech milionów złotych. O środki mogą starać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają w obszarze kultury i sztuki, ale też ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wnioski należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do 15 stycznia 2020 do godziny 17.00. Konieczne jest także złożenia poświadczenia w wersji papierowej.

Regulamin konkursów dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.