Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

IMG 3321
Zdjęcie portretowe: Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 16:05

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Gdańskie szkoły zostały zaproszone do udziału w projekcie Edukacja-Segregacja. To cykl lekcji na temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, który powstał we współpracy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Fundacji Generacja. W środę 11 grudnia odbyła się lekcja pokazowa z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

Edukacja-Segregacja to innowacyjny projekt edukacyjny, prawdopodobnie pierwszy w Polsce, który wprowadza edukację odpadową do placówek oświatowych. W zajęciach udział wzięli najmłodsi uczniowie szkoły nr 65, którzy pod czujnym okiem Pani prezydent uczyli się w jaki sposób prawidłowo segregować śmieci, jakimi kolorami oznaczone są poszczególne pojemniki na odpady, oraz o tym co zrobić, żeby wytwarzać tych odpadów jak najmniej.

- Segregowanie to niełatwa sprawa, klucz leży w edukacji. Programem chcemy objąć najmłodsze gdańszczanki i gdańszczan. Wszystkie publiczne i prywatne szkoły mają swoje miejsce do segregowania odpadów, chcemy pokazać uczniom jak prawidłowo z nich korzystać. W okresie przedświątecznym, pamiętajmy też w szczególny sposób o ekologii. Przychodzi czas prezentów, choinki, a co za tym idzie świadomych decyzji jak zapakujemy nasze podarunki, jakimi ozdobami przystroimy drzewka. Dbajmy o środowisko na co dzień i od święta – mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Program edukacyjny został uruchomiony w roku szkolnym 2019/2020. Do udziału w nim zostały zaproszone wszystkie gdańskie placówki oświatowe, zarówno publiczne jak i prywatne.

- Chcemy, żeby zajęcia odbyły się we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych w Gdańsku. Zależy nam na tym, żeby edukację dotyczącą odpowiedzialnego postępowania z odpadami komunalnymi objąć jak największą liczbę dzieci i wprowadzać ją od najmłodszych lat, stąd pomysł, żeby lekcje odbywały się w oddziałach "0" w przedszkolach i szkołach oraz w klasach II – dodaje Olga Goitowska zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Celem projektu jest przekazywanie dzieciom istoty działań proekologicznych, podnoszenie świadomości dot. prawidłowego postępowania z odpadami i uwrażliwianie na problemy związane z degradacją środowiska naturalnego wynikające z nieprawidłowych zachowań.  

W każdym kolejnym roku szkolnym projekt ma być powtarzany, tak aby wszyscy uczniowie skorzystali z zajęć. Jego celem jest poznanie gdańskiego systemu segregowania odpadów oraz kształtowanie pozytywnej postawy społecznej w zakresie wspólnego dbania o środowisko naturalne.