Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Kulturalne granty dla NGO
Zuzanna Gajewska

Zuzanna Gajewska
Urząd Miejski w Gdańsku

zuzanna.gajewska@gdansk.gda.pl
58 323 63 85
502 692 901

​ ​ Kultura ​ ​
12:46

Kulturalne granty dla NGO

Działasz w organizacji pozarządowej w obszarze kultury? Masz pomysł na projekt? Przyjdź na spotkanie i dowiedz się, jak starać się o dofinansowanie w przyszłorocznych miejskich konkursach. W puli są trzy miliony złotych.

- Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska - mówi Celina Zboromirska-Bieńczak zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Ds. Kultury. – Spotkanie będzie dotyczyło dwóch przyszłorocznych konkursów: Wydarzenia Kulturalne 2020 oraz Działania Kulturalne 2020.

Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2020 przeznaczony jest dla organizacji, które chcą zaprezentować publiczności ważną, ciekawą i inspirującą twórczość w postaci wydarzenia lub cyklu wydarzeń.

Natomiast w Konkursie na Działania Kulturalne 2020 priorytetem jest włączenie uczestników w proces twórczy. Jego celem jest realizacja działań artystycznych i kulturalnych z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze.

W 2020 roku na najlepsze projekty czeka łączna kwota trzech milionów złotych. O środki mogą starać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają w obszarze kultury i sztuki, ale też ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części:

  • część informacyjną – poprowadzą pracownicy Biura Prezydenta ds. Kultury
  • część warsztatową -  poprowadzi Beata Dubiel – Stawska – trenerka, konsultantka, facylitatorka i autorka programów szkoleniowych.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia, o godz. 16.30 w sali 107,  w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.