Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 09:44

W sobotę Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych

Od wielu lat na przełomie listopada i grudnia organizacje pozarządowe i władze Gdańska spotykają się, by podsumować rok współpracy, porozmawiać o współpracy pomiędzy samymi organizacjami, a także zastanowić się wspólnie nad wyzwaniami i potrzebami w zakresie współpracy i podejmowanych przez organizacje działań.

W tym roku spotkanie plenarne Gdańskich Organizacji Pozarządowych odbędzie się w sobotę 23 listopada w godzinach 9.30 – 15.00 w siedzibie Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej – w Domu Harcerza, przy ul. Za Murami 2-10.
Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszają: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych.

Nowe osoby do komisji konkursowych
Wielkim wyzwaniem dla miasta i organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców jest realizacji zadań dofinansowywanych ze środków publicznych. Dlatego tegoroczne spotkanie w sposób szczególny będzie poświęcone przygotowaniu oferty konkursowej, ocenie ofert konkursowych oraz wybrane zostaną nowe osoby do komisji konkursowych.

Wybór nowej Rady
Ważnym podmiotem kreującym współpracę jest Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych, składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych wybieranych na plenarnym spotkaniu. W tym roku kończy się kadencja Rady i na plenarnym spotkaniu podsumowana zostanie mijająca kadencja i odbędą się wybory nowego składu GROP.

Spotkanie podzielone będzie na trzy części:
- warsztaty podnoszące wiedzę osób pracujących w organizacjach pozarządowych,
- część plenarna poświęcona wyborom członków komisji i GROP oraz współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi,
- część panelowa poświęcona pracom komisji konkursowych.

Program Plenarnego Spotkania Gdańskich Organizacji Pozarządowych
9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
Rejestracja kandydatów do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych i komisji konkursowych.

Część warsztatowa
9.30 – 10.45
Nowe zasady wprowadzone w Programie Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczące zrównoważonego rozwoju i równych szans – magdalena Skiba Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Wizja finansowania organizacji pozarządowych w województwie pomorskim
Rezultaty w ofertach konkursowych – Beata Matyjaszczyk oraz Michał Pielechowski
10.45 – 11.00 Przerwa kawowa

Cześć plenarna
11.00 – 12.00
Przedstawienie Regulaminu wyborów członków Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych i komisji konkursowych
Dyskusja, zatwierdzenie
Wybór komisji skrutacyjnej
Prezentacja Form współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020, w tym przypomnienie o Zespołach Dialogu Obywatelskiego – Magdalena Skiba
12.00 – 13.00
Wystąpienie Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz
Dyskusja
Wystąpienie Przewodniczącej GROP, w tym sprawozdanie z pracy GROP
Dyskusja
Wybory członków Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych i udzielenie rekomendacji przedstawicielom organizacji pozarządowych do komisji konkursowych
13.00 – 13.20
Przerwa obiadowa

Część panelowa
13.20 – 15.00
Ocena projektów, przebieg pracy komisji konkursowych - opinie i spostrzeżenia osób uczestniczących w posiedzeniach komisji konkursowych: przedstawicieli MOPR, WRS, Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. kultury, organizacji pozarządowych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.grop.pl  i www.gdansk.gda.pl w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym.