Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 10:20

Co ulepszyć w Budżecie Obywatelskim? Podziel się opinią

Głosowanie i wybór projektów to najważniejsza część Budżetu Obywatelskiego. Jednak równie ważne jest doskonalenie samego procesu, a temu właśnie służy ewaluacja. Dlatego warto do 24 listopada wypełnić ankietę i podzielić się swoją opinią. Dodatkowo planowane są dwa spotkania warsztatowe dla mieszkańców i jedno dla wnioskodawców.

Zebrane wnioski pozwolą jeszcze lepiej dostosowywać Budżet Obywatelski do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Ewaluacja będzie dotyczyć elementów, które można ocenić w obszarze organizacyjnym przebiegu BO. Uwzględni kwestie ujęte w uchwale regulującej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego. Ewaluacji nie będą natomiast podlegały kwestie ujęte w ustawie o samorządzie gminnym.

Dodatkowo, na przełomie listopada i grudnia odbędą się dwa spotkania warsztatowe dla mieszkańców i jedno dla wnioskodawców. Raport z ewaluacji będzie podstawą do organizacji kolejnej edycji BO w Gdańsku oraz przygotowania propozycji zmian w uchwale regulującej zasady i tryb konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

Ankietę można wypełnić na stronie www.gdansk.pl do 24 listopada włącznie. Jest także możliwość zgłaszania uwag czy propozycji na adres mailowy budzetobywatelski@gdansk.gda.pl.